Služby

View this page in: English

Cílem PwC Legal je poskytovat nejlepší možná řešení na klíč přinášející našim klientům maximální přidanou hodnotu v jejich podnikání. Pracujeme jak pro globální klienty, tak pro klienty s místním zastoupením. Využíváme zkušeností a kapacit rozsáhlé mezinárodní sítě PwC Legal/PwC a zároveň se soustředíme na evropské i české společnosti a právní úpravu.

Naše služby poskytujeme napříč jednotlivými oblastmi práva i průmyslovými odvětvími v anglickém, německém, ruském, francouzském, portugalském a japonském jazyce.

Naši specialisté těží z přehledu a zkušeností dalších odborníků PwC a mohou tak lépe pochopit specifika daného trhu v příslušném odvětví, včetně následujících oblastí:


Fúze a akvizice

Jednáme jménem předních světových korporací, vedoucích společností na trhu CEE i rozrůstajících se českých společností a zároveň rozumíme specifickým potřebám a požadavkům různých typů klientů.

Naši právníci působili jako poradci na straně kupujícího i prodávajícího při mnoha ekvitních a nemovitostních akvizicích a likvidacích.

Více informací

Insolvence a restrukturalizace

Máme značné znalosti a zkušenosti v oblasti financování exitů, problematiky dlužníků v řídícím postavení a hotovostních zajišťovacích dohod. Naše služby také zahrnují turnaround management a všechny další náročné otázky týkající se dlužníků.

Jsme zkušenými prostředníky, což je nepostradatelné pro práci s výbory věřitelů a pro tvorbu nejlepší strategie pro maximální zisky a minimální náklady.

Více informací

Nemovitosti a stavebnictví

Našim klientům nabízíme unikátní kombinaci odborné znalosti v oblasti nemovitostí, financí, daní, kapitálových trhů, restrukturalizace a řešení sporů.

Specialisté PwC Legal Vás provedou všemi fázemi developerských projektů včetně územního a stavebního řízení, výstavby, financování a správy projektů.

Více informací

Bankovnictví a finance

Nabízíme komplexní právní poradenství související s celým spektrem finančních produktů včetně syndikovaných úvěrů, úvěrového a akvizičního financování, derivátů, finanční regulatoriky a insolvence a restrukturalizace.
Jednáme jménem dlužníků i věřitelů v rámci České republiky, regionu CEE i celosvětově prostřednictvím globální sítě PwC.

Naší předností je poskytnutí včasných, jasných a výstižných rad založených na hlubokých znalostech, praktických zkušenostech a užitečných kontaktech, které vám pomohou postupovat rychleji a zpřehlední vaše finanční záležitosti.

Více informací

Řešení sporů

Komplexní služby v oblasti řešení sporů poskytujeme širokému okruhu klientů po celém světě. Od velkých subjektů veřejného práva, přes soukromé společnosti až po fyzické osoby. Zatímco klademe důraz na efektivní řešení sporů, řídí se náš přístup k soudním řízením a rozhodčím řízením orientací na alternativní řešení sporů, zejména prostřednictvím mediace.

Jsme připraveni zajistit komplexní poradenství v souvislosti se spory, ať mají formu soudního nebo rozhodčího řízení.

Více informací

EU, regulatorní a antimonopolní problematika

PwC Legal může být vaším průvodcem v současném neustále se měnícím a rozvíjejícím se právním prostředí, jak evropském tak místním. Tato skutečnost souvisí zejména s rychle se rozvíjejícím evropským regulatorním rámcem. Díky naší globální síti můžeme pokrýt nejen oblast EU/CEE, ale i potřeby našich klientů po celém světě – s totožnými standardy, ale v rámci jednoho kontaktního místa.

PwC Legal má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti EU, antimonopolní a regulatorní problematiky. Naši odborníci byli zapojeni v mnoha významných projektech týkajících se podnikání v oblasti průmyslu, finančních institucí, distributorů a poskytovatelů služeb.

Více informací

Pracovní právo

Náš tým společně s dalšími odborníky z PwC poskytuje poradenství v celé řadě otázek týkajících se domácích i přeshraničních aspektů problematiky zaměstnanosti. Nabízíme tak komplexní pokrytí problematiky zaměstnanosti i dalších aspektů pracovního práva zaměřeného na praktické, strategické a efektivní poradenství zaměstnavatelům ve spolupráci s jejich firemními právníky a oddělením lidských zdrojů, abychom zajistili, že naše právní poradenství plně odpovídá jejich požadavkům.

Nabízíme našim klientům právně poradenské služby a přístup k rozsáhlé globální síti, tedy i ke kvalifikovaným právním službám opírajících se o zkušenosti z místního prostředí ve více než 80 zemích světa. V úzké spolupráci s předními odborníky ze sítě PwC vám náš tým nabízí jediné kontaktní místo pro zajištění problematiky pracovní práva a otázek zaměstnanosti.

Více informací

Duševní vlastnictví a technologie, média, telekomunikace

Specialisté PwC Legal poskytují poradenství předním světovým korporacím, špičkám na trhu v regionu CEE i teprve rostoucím českým společnostem a zároveň rozumí potřebám a požadavků jednotlivých typů klientů.

Více informací

Privátní klientela

Naše praxe pro privátní klientelu se zaměřuje na významné jednotlivce i celé rodiny a poskytuje jim poradenství související s akumulací, správou a převodem osobního majetku.

Pomůžeme vám získat vyšší hodnotu ze společností, které vlastníte či kontrolujete, a převést je s daňovými výhodami.

Více informací

Právo společností

Jako právní firma s celým spektrem služeb poskytujeme svým klientům nejen vysoce profilované služby M&A ale také standardní korporátní služby pro jejich společnosti.

Více informací

Private equity

Jednáme jménem předních světových private equity společností i rostoucích společností v regionu CEE, včetně České republiky. Dobře rozumíme specifickým potřebám a požadavkům různých typů klientů.

Naší předností je poskytování včasných, jasných a výstižných rad založených na hlubokých znalostech, praktických zkušenostech a efektivním spolupůsobení s ostatními specialisty PwC, což vám umožní postupovat rychleji a efektivněji.

Více informací