Služby

View this page in: English

Náš tým PwC Legal má rozsáhlou odbornou kvalifikaci a zkušenosti v řadě oblastí, a je tak schopen poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou pro vaše podnikání.

Klientům poskytujeme jedinečně pojaté integrované právní poradenství ke složitým komerčním projektům, v jehož rámci doplňujeme své vlastní odborné zázemí znalostmi a zkušenostmi širokého okruhu specialistů sítě PwC. Nabízíme svým klientům také všeobecné právně poradenské služby a přístup k rozsáhlé globální síti, tedy i ke kvalifikovaným právním službám opírajícím se o zkušenosti z místního prostředí ve více než 80 zemích.

Pracujeme bok po boku s experty ze sítě PwC, kteří patří ke špičce na trhu v oboru daní, lidských zdrojů, financování, investičních fondů a regulace finančních služeb, a náš právní tým poskytuje inovativní řešení nanejvýš náročných podnikatelských problémů, přičemž klade důraz na jejich komerční aspekty.

Svou pozornost soustřeďujeme na to, abychom vám pomohli nalézt to pravé řešení s největší přidanou hodnotou k vašemu podnikání.

PwC Legal je organizačně uspořádána tak, aby po odborné stránce pokrývala veškeré stěžejní oblasti práva i průmyslová odvětví.