Nemovitosti

View this page in: English

Nemovitostní transakce vyžadují právní podporu i specifické znalosti. Naši právníci mají zkušenosti s transakcemi v oblasti nemovitostí a mohou tak nabídnout  širokou škálu specializovaných služeb pro mnohé druhy transakcí, od jednotlivých majetkových položek po celá portfolia, stejně jako při sjednávání obchodů týkajících se majetku a majetkových podílů. Od strukturování transakce po vyjednávání smlouvy vám dokážeme krok za krokem pomáhat v tom, abyste úspěšně absolvovali celý akviziční proces.

Se strukturováním transakce se často pojí právní a daňové dopady (daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů atd.). Náš mezioborový přístup znamená společnou práci právních a daňových specialistů při vyhledávání těch pravých řešení pro vás, stejně jako sestavování smluv, které takové řešení uvedou do praxe.

Oblastmi své odborné kvalifikace a zkušeností pokrýváme veškeré sektory realitního trhu:

 • daňové strukturování
 • pořizování a odprodej realitních projektů
 • stavba, výstavba a správa nemovitostí
 • joint ventures
 • financování nemovitostních transakcí
 • pronájem, prodej a zpětný pronájem
 • smlouvy o správě nemovitostí
 • plánování a územní rozhodnutí
 • životní prostředí
 • zakládání a řízení realitních investičních fondů
 • primární emise akcií
 • realitní investiční projekty

Klientům poskytujeme jedinečně pojaté integrované právní poradenství ke složitým komerčním projektům, při němž své vlastní odborné zázemí doplňujeme znalostmi a zkušenostmi širokého okruhu specialistů sítě PwC. Nabízíme svým klientům také všeobecné poradenské služby a přístup k rozsáhlé globální síti, tedy i ke zkušenostem z místního prostředí ve více než 80 zemích. Pracujeme bok po boku s experty ze sítě PwC, kteří patří ke špičce na trhu v oboru poradenské a konzultantské činnosti, daní, lidských zdrojů, podnikového a projektového financování, investičních fondů a regulace odvětví, a náš právní tým poskytuje inovativní řešení nanejvýš náročných projektů, přičemž klade důraz na jejich komerční aspekty.