Privátní klientela

View this page in: English

Tato skupina se zaměřuje na služby privátním klientům – fyzickým osobám, kteří očekávájí komplexní prvotřídní služby poskytované jedinou firmou, a pokrývá tento rozsah:

  • správa aktiv
  • přeshraniční strukturování, transakce a správa kapitálu
  • mezigenerační převody majetku a kapitálu
  • soudní řízení, arbitráže a správní řízení
  • řízení rizik a minimalizace škod
  • všechny druhy registračních služeb a corporate secretarial services
  • služby přeshraničního zřizování, zakládání a správy zahraničních subjektů
  • rodinné právo
  • trestní právo

Klientům poskytujeme jedinečně pojaté integrované právní poradenství ke složitým komerčním projektům, při němž své vlastní odborné zázemí doplňujeme znalostmi a zkušenostmi širokého okruhu specialistů sítě PwC. Nabízíme svým klientům také všeobecné poradenské služby a přístup k rozsáhlé globální síti, tedy i ke zkušenostem z místního prostředí ve více než 80 zemích. Pracujeme bok po boku s experty ze sítě PwC, kteří patří ke špičce na trhu v oboru poradenské a konzultantské činnosti, daní, lidských zdrojů, podnikového a projektového financování, investičních fondů a regulace odvětví, a náš právní tým poskytuje inovativní řešení nanejvýš náročných projektů, přičemž klade důraz na jejich komerční aspekty.