Privátní klientela

View this page in: English

Naše praxe pro privátní klientelu se zaměřuje na významné jednotlivce i celé rodiny a poskytuje jim poradenství související s akumulací, správou a převodem osobního majetku. Poskytujeme právní poradenství významným osobnostem a rozumíme jejich specifickým potřebám a požadavkům. Samozřejmostí je poskytování služeb s naprostou diskrétností.

Pomůžeme vám získat vyšší hodnotu ze společností, které vlastníte či kontrolujete, a převést je s daňovými výhodami. Při poskytování služeb privátní klientele se mohou naši specialisté spolehnout na podporu svých kolegů, odborníků z řad dalších právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC, což jim umožňuje lépe pochopit specifika daného trhu v příslušném odvětví.

Naše práce zahrnuje:

 • strukturování, řízení a správu aktiv
 • veškeré druhy registračních služeb a corporate secretarial services
 • související komunikace se státními orgány a úřady
 • strukturování a řízení mezinárodních struktur, nadací, svěřeneckých fondů
 • služby přeshraničního zřizování, zakládání a správy zahraničních subjektů
 • domácí a zahraniční daňové a majetkové plánování
 • převody majetku a kapitálu mezi generacemi, dědictví
 • soudní řízení, arbitráže a správní řízení
 • řízení rizik a minimalizace škod
 • rodinné právo
 • trestní právo
 • trusty