Fúze a akvizice

View this page in: English

Naše globální síť v oboru fúzí a akvizic (M&A) pomáhá klientům při akvizicích. divesticích, joint ventures a strategických aliancích, a to ve všech fázích transakčního procesu.

Jakožto člen mezinárodní sítě firem máme přístup k odbornému právnímu zázemí ve více než 80 zemích a spojujeme tak hlubokou znalost místního prostředí a rozsáhlou přeshraniční praxi. Vybudovali jsme si relevantní zkušenosti získané ze spolupráce s privátními společnostmi, skupinami oficiálně obchodovanými na burze i firmami investujícími formou private equity v rámci rozsáhlé škály lokálních a přeshraničních projektů M&A.

Převážnou část naší práce vykonávají mezioborové transakční týmy, které pokrývají také další oblasti právní praxe, jako právo duševního vlastnictví a informačních technologií, hospodářské soutěže, regulace a pracovního práva, a dále daňové týmy a poradenští specialisté z úseků financování a transakcí PwC. To vše nám umožňuje nabízet našim klientům reálně proveditelná a hodnotná řešení a zároveň poskytovat naše služby koordinovaně a uceleně.

Naši právníci z oblasti M&A se podílejí na práci skupin PwC pro řadu odvětvových sektorů a jsou schopni čerpat ze znalostí a zkušeností svých kolegů v plném rozsahu naší sítě.

Pokud jde o klienty, kteří zamýšlejí odprodat svou společnost, nabízíme jim komplexní škálu služeb, mimo jiné vendor assistance, kompletní vendor due diligence, správu data roomů a uzavření (closing) sjednané transakce, ať prostřednictvím aukce nebo přímého prodeje. Kupujícím nabízíme naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti due diligence pro kupující stranu (buy-side) a s prováděním sjednaných transakcí (včetně bankovního a souvisejícího finančního zpracování).

Zaměřujeme se také na poradenství podnikům v osobním vlastnictví a rodinným firmám, a to po celou dobu existence společnosti, a na pomoc manažerským týmům při primárních i následných buy-out transakcích vůči finančním investorům.

Rozsah našich služeb pokrývá:

  • akvizice a divestice
  • právní due diligence pro kupující a prodávající
  • joint ventures
  • poradenství pro vedení
  • strukturování podniků před a po sjednané transakci
  • antimonopolní problematiku
  • nabídky převzetí
  • realitní oblast
  • regulatorní hlediska
  • zpracování návrhu refinancování a optimalizace financování z vlastních prostředků (cash extraction)

Klientům poskytujeme jedinečně pojaté integrované právní poradenství ke složitým komerčním projektům, při němž své vlastní odborné zázemí doplňujeme znalostmi a zkušenostmi širokého okruhu specialistů sítě PwC. Nabízíme svým klientům také všeobecné poradenské služby a přístup k rozsáhlé globální síti, tedy i ke zkušenostem z místního prostředí ve více než 80 zemích. Pracujeme bok po boku s experty ze sítě PwC, kteří patří ke špičce na trhu v oboru poradenské a konzultantské činnosti, daní, lidských zdrojů, podnikového a projektového financování, investičních fondů a regulace odvětví, a náš právní tým poskytuje inovativní řešení nanejvýš náročných projektů, přičemž klade důraz na jejich komerční aspekty.