Duševní vlastnictví (IP) a technologie, média, telekomunikace (TMT)

View this page in: English

Naši experti v oblasti duševního vlastnictví a sektoru technologie, médií, telekomunikací pravidelně poskytují právní podporu k projektům implementace a vývoje softwaru, v záležitostech autorských práv, při ochraně a převodech průmyslového vlastnictví i v dalších případech duševního vlastnictví. Naše služby v této oblasti zahrnují:

  • výzkum a vývoj
  • správa know-how
  • autorská díla (autorská práva), poskytování oprávnění k užití
  • registrace duševního vlastnictví, související spory, udělování oprávnění k užití
  • vývoj a implementace softwaru, outsourcing v oblasti IT
  • veřejné zakázky v oblasti IT
  • elektronická dokumentace, smlouvy, dokumentace včetně zdravotnické dokumentace
  • právo médií
  • převody názvů domén a související spory
  • ochrana soukromí a osobních údajů

Díky službám sítě PwC jsme schopni pomáhat našim klientům ve více než 80 teritoriích na celém světě prostřednictvím jediného kontaktního místa a zároveň garantovat nejvyšší možnou úroveň služeb. Mezi takové služby k dispozici patří mimo jiné registrace průmyslového vlastnictví, přeshraniční smlouvy a znalecké oceňovací služby.