Insolvence a restrukturalizace

View this page in: English

Skupina pro insolvence a restrukturalizace PwC Legal disponuje rozsáhlou praxí v oblasti poradenství pro podniky v tísni, věřitele a vedení podniků v otázkách restrukturalizace lokálního a mezinárodního dluhu a platební neschopnosti.

Naše odborné zázemí svým rozsahem pokrývá:

  • přeshraniční restrukturalizace dluhu a právního vymáhání pohledávek
  • odprodeje a akvizice provozů a aktiv podniků v tísni
  • bail-in, bail-out
  • poradenství při platební neschopnosti a insolvenčním řízení

Naše jedinečná vazba na daňové poradce a poskytovatele dalších služeb umožňuje našim klientům využívat výhod skutečně komplexního a mnohostranného přístupu k řešení jejich problémů. Nám umožňuje řešit úplnou škálu problémů, které vznikají při restrukturalizaci aktiv a pasiv podniků v tísni a při ochraně zájmů klientů.

Vedle lokálních služeb jsme také dokonale vybaveni k tomu, abychom našim klientům poskytovali komplexní soubor přeshraničních služeb. Globální síť PwC umožňuje našim klientům využívat výhod plynoucích z jednotných standardů služeb ve více než 80 teritoriích prostřednictvím jediného kontaktního místa. Naše pojetí „vše na jednom místě“ znamená, že pokrýváme úplné spektrum právních, daňových, konzultantských a auditorských služeb, jež poskytuje globální síť PwC.