EU, regulatorní a antimonopolní problematika

View this page in: English

PwC Legal může být vaším průvodcem v současném neustále se měnícím a rozvíjejícím se právním prostředí, jak evropském tak místním. Tato skutečnost souvisí zejména s rychle se rozvíjejícím evropským regulatorním rámcem. Díky naší globální síti můžeme pokrýt nejen oblast EU/CEE, ale i potřeby našich klientů po celém světě – s totožnými standardy, ale v rámci jednoho kontaktního místa.

Máme rozsáhlé odborné znalosti v oblasti EU, antimonopolní a regulatorní problematiky. Naši odborníci byli zapojeni v mnoha významných projektech týkajících se podnikání v oblasti průmyslu, finančních institucí, distributorů a poskytovatelů služeb.

Naši specialisté se mohou spolehnout na podporu svých kolegů, odborníků z řad dalších právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC, což jim umožňuje lépe pochopit specifika daného trhu v příslušném odvětví.

Naše práce zahrnuje:

 • energetiku a těžební průmysl
 • telekomunikace
 • finanční služby
 • dopravu
 • zemědělství
 • EU a strukturální fondy
 • veřejné zakázky
 • spojování soutěžitelů
 • společné podniky
 • státní podporu
 • kartely a jednání ve vzájemné shodě
 • zneužití dominance
 • vertikální dohody (obchodní zastoupení, distribuce, franšízy, výzkum a vývoj atd.)
 • profesní asociace
 • antimonopolní a regulatorní právní prověrky
 • compliance programy
 • místní šetření
 • zmírnění odpovědnosti členů představenstva
 • forenzní služby
 • trestnou činnost tzv. bílých límečků
 • corporate governance