Řešení sporů

View this page in: English

Komplexní služby v oblasti řešení sporů poskytujeme širokému okruhu klientů po celém světě. Od velkých subjektů veřejného práva, přes soukromé společnosti až po fyzické osoby. Zatímco klademe důraz na efektivní řešení sporů, řídí se náš přístup k soudním řízením a rozhodčím řízením orientací na alternativní řešení sporů, zejména prostřednictvím mediace.

Úzká spolupráce s dalšími specialisty v rámci globální sítě PwC umožňuje mimo jiné přímou podporu v takových oblastech jako je forenzní analýza, oceňování, elektronická správa důkazních informací, a poskytuje unikátní výhodu při vedení a řešení sporů.

Jsme připraveni zajistit komplexní poradenství v souvislosti se spory, ať mají formu soudního nebo rozhodčího řízení. Cílem je najít co nejefektivnější řešení pro našeho klienta z pohledu nákladů a času.

Naše práce zahrnuje:

  • obchodní a občanskoprávní soudní řízení
  • insolvenční řízení
  • spory v souvislosti s platební neschopností
  • podvodné jednání
  • profesní nedbalost
  • spory týkající se bankovních a finančních služeb
  • odpovědnost za výrobek
  • vymáhání zahraničních pohledávek