Řešení sporů

View this page in: English

Komplexní služby v oblasti řešení sporů poskytujeme širokému okruhu klientů po celém světě. Od velkých subjektů veřejného práva, přes soukromé společnosti až po fyzické osoby. Zatímco klademe důraz na efektivní řešení sporů, řídí se náš přístup k soudním řízením a rozhodčím řízením orientací na alternativní řešení sporů, zejména prostřednictvím mediace.

Úzká spolupráce s dalšími specialisty v rámci globální sítě PwC umožňuje mimo jiné přímou podporu v takových oblastech jako je forenzní analýza, oceňování, elektronická správa důkazních informací, a poskytuje unikátní výhodu při vedení a řešení sporů.

Jsme připraveni zajistit komplexní poradenství v souvislosti se spory, ať mají formu soudního nebo rozhodčího řízení. K právním službám v této oblasti odborné kvalifikace a zkušeností – tak jako v ostatních oblastech – přistupujeme tak, abychom dosáhli nejefektivnějších řešení po klienta z hlediska nákladů a času. Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • obchodní a občanskoprávní soudní řízení
 • insolvenční řízení
 • spory v souvislosti s platební neschopností
 • podvodné jednání
 • profesní nedbalost
 • spory týkající se bankovních a finančních služeb
 • odpovědnost za výrobek
 • vymáhání zahraničních pohledávek
 • omezování rizik
 • česká a mezinárodní arbitráž
 • mediace
 • soukromoprávní vymáhání
 • správa a řízení společností (governance)
 • spory týkající se IT
 • daňové spory a jednání s finančními úřady a soudy

Klientům poskytujeme jedinečně pojaté integrované právní poradenství ke složitým komerčním projektům, při němž své vlastní odborné zázemí doplňujeme znalostmi a zkušenostmi širokého okruhu specialistů sítě PwC. Nabízíme svým klientům také všeobecné poradenské služby a přístup k rozsáhlé globální síti, tedy i ke zkušenostem z místního prostředí ve více než 80 zemích. Pracujeme bok po boku s experty ze sítě PwC, kteří patří ke špičce na trhu v oboru poradenské a konzultantské činnosti, daní, lidských zdrojů, podnikového a projektového financování, investičních fondů a regulace odvětví, a náš právní tým poskytuje inovativní řešení nanejvýš náročných projektů, přičemž klade důraz na jejich komerční aspekty.