Právo společností

View this page in: English

Tato speciální skupina právníků poskytuje klientům PwC Legal průběžné komerční právní poradenství a poradenství v oblasti práva společností:

  • zřizování lokálního zastoupení
  • veškeré druhy registrací
  • průběžné poradenství
  • průběžné komerční poradenství
  • projekty podnikových restrukturalizací
  • outsourcing

Potenciální rizika neefektivních systémů globální správy a řízení a compliance jsou na úrovni nadnárodních společností často opomíjena až do okamžiku, kdy dojde k selhání. PwC má rozsáhlou globální síť, která zahrnuje specialisty z oboru corporate secretarial services ve více než 80 teritoriích, kteří jsou jedinečně disponováni, aby klientům pomáhali a radili v potřebách jejich globální správy a řízení a compliance, bez ohledu na to, zda činnost provozují vnitrostátně nebo nadnárodně.

Poté, co vešel v platnost zákon Sarbanes-Oxley, stala se jednou z hlavních výzev pro nadnárodní společnosti potřeba zavádět vnitřní kontroly k zabezpečení efektivního řízení právních subjektů na globálním základě. Naše nabídka právních služeb se opírá o dva stěžejní principy – globální governance a globální compliance (hodnocení rizik právního subjektu, řízení právního subjektu a podnikových změn).

Počínaje založením nové společnosti nebo pobočky, přes trvalou compliance čili soulad s požadavky lokálních právních předpisů, až po restrukturalizaci vašeho globálního podnikání – síť PwC Legal je jedinečně vybavena k tomu, aby vám pomáhala zajišťovat trvalý soulad všech aspektů činnosti místních subjektů s lokálními právními předpisy. Máme také dokonalé předpoklady k tomu, abychom vám pomáhali realizovat vaše potřeby daňového plánování a spolupracovali s vámi na vyhledávání optimálních řešení pro vaše podnikání.

Vedle lokálních služeb jsme také dokonale vybaveni k tomu, abychom našim klientům poskytovali komplexní soubor přeshraničních služeb. Globální síť PwC umožňuje našim klientům využívat výhod plynoucích z jednotných standardů služeb ve více než 80 teritoriích prostřednictvím jediného kontaktního místa. Naše pojetí „vše na jednom místě“ znamená, že pokrýváme úplné spektrum právních, daňových, konzultantských a auditorských služeb, jež poskytuje globální síť PwC.