Bankovnictví a finance

View this page in: English

Nabízíme komplexní právní poradenství související s celým spektrem finančních produktů včetně syndikovaných úvěrů, úvěrového a akvizičního financování, derivátů, finanční regulatoriky a insolvence a restrukturalizace.
Jednáme jménem dlužníků i věřitelů v rámci České republiky, regionu CEE i celosvětově prostřednictvím globální sítě PwC.

Naší předností je poskytnutí včasných, jasných a výstižných rad založených na hlubokých znalostech, praktických zkušenostech a užitečných kontaktech, které vám pomohou postupovat rychleji a zpřehlední vaše finanční záležitosti.

Při poskytování právního poradenství jak věřitelům, tak dlužníkům se naši specialisté mohou spolehnout na podporu svých kolegů, odborníků z řad dalších právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC.

Naše práce zahrnuje:

 • akviziční financování
 • projektové financování
 • provozní financování
 • mezaninové financování a podřízené financování
 • syndikované úvěry
 • finanční restrukturalizace
 • úvěrové a zajišťovací dohody
 • strukturované financování a sekuritizace
 • regulatorní rámec
 • bankovnictví
 • dluhové a vlastní kapitálové trhy
 • private equity, venture capital
 • daňové plánování a strukturování
 • strukturování a řízení projektů
 • insolvenční řízení a restrukturalizace, včetně předinsolvenčního řízení