Řízení výkonu zaměstnanců

View this page in: English

Zavádění či revize systému řízení výkonu zaměstnanců zahrnuje např.:

  • analýzu řízení výkonu
  • vytvoření kompetenčního/znalostního a výkonového modelu společnosti
  • stanovení individuálních i týmových cílů a souvisejících ukazatelů výkonu v návaznosti na strategické cíle společnosti
  • vytvoření nástrojů a metodiky pro řízení výkonu zaměstnanců (např. struktura hodnotícího formuláře, hodnotícího rozhovoru)
  • provázání se systémem odměňování a vzdělávání a rozvoje
  • implementaci změn a asistenci při komunikaci změn
  • zaškolení interních specialistů a liniového managementu na nový systém řízení výkonu