Budování značky zaměstnavatele

View this page in: English

Schopnost získat a udržet si klíčové zaměstnance je jedním z faktorů úspěchu každé společnosti.


Nabízíme:

  • komplexní pohled na interní a externí aspekty ovlivňující vnímání značky zaměstnavatele
  • analýzu vnímání na základě „produktu“ společnosti
  • analýzu vnímání „firmy jako zaměstnavatele“ u stávajících zaměstnanců, u bývalých a potencionálních zaměstnanců
  • analýzu vnímání společnosti na základě chování manažerů
  • analýzu vnímání společnosti na základě názorů externích dodavatelů a partnerů
  • analýzu chování zaměstnanců (fluktuace, důvody k odchodu atd.) v porovnání s trhem
  • analýzu HR procesů podle klíčových styčných bodů organizace se zaměstnancem (např. náborová kampaň, první interview…)
  • definici strategie značky zaměstnavatele