Audit a optimalizace personálních procesů

View this page in: English

Naše společnost má k dispozici mezinárodní metodiku pro posouzení efektivity fungování personálního oddělení jako celku a jednotlivých personálních procesů.


Metodika je tvořena těmito základními moduly:

  • Voice of the customer – názor, zkušenost a spokojenost zákazníka personálních procesů
  • HR delivery model – identifikace typu modelu personálního řízení ve firmě – posuzuje efektivitu fungování a možnosti snižování nákladů
  • HR scorecard a benchmarking – poskytuje obraz vlivu personálního řízení na výsledky společnosti z pohledu finančního řízení, chování a angažovanosti zaměstnanců
  • analýza HR aktivit – zhodnocení charakteru personálních činností: strategie, tvorba personálních postupů a procesů, jejich aplikace, administrativa a optimální nastavení
  • HR kompetence – kompetenční model vyplývající ze strategických priorit v propojení s personálním marketingem, náborem, vzděláváním, hodnocením, odměňováním, projektovým řízením apod.
  • strukturované rozhovory (focus groups) – systém strukturovaných rozhovorů s definovanými zainteresovanými stranami

HR effectiveness

Naše metodika vám umožní správně nastavit nebo zhodnotit funkci HR a její přínos pro společnost. Může mít i formu strukturované diskuse o očekáváních spojených s HR a porovnání koncepce HR oddělení jako celku nebo jednotlivých procesů s těmito očekáváními. Výsledky jednotlivých částí metodiky lze porovnávat s tržními daty.