Služby pro prodávající

View this page in: English

Prodej podniku často vyžaduje rychlý postup. Prodávající je tak vystaven riziku, že v důsledku časového tlaku ztratí podnik část své hodnoty a že přehlédne či podcení něco, co může být rozhodující pro potenciálního kupce. Pomůžeme vám udržet proces prodeje pod kontrolou tím, že identifikujeme tyto stěžejní faktory a nejhodnotnější části podniku dříve, než to zjistí kupující. Vedení podniku poradíme, jak tyto oblasti ještě vylepšit, aby hodnota prodávaného subjektu co nejvíce vzrostla a prodej mohl být uskutečněn co nejrychleji.

 

Služby

  • Zjištění a vyřešení možných problematických oblastí
  • Zhodnocení způsobu dosahování zisků
  • Určení důsledků fúze či odprodeje podniku
  • Koordinace a strukturování data roomu
  • Pomoc při uzavření všestranně nejvýhodnější kupní smlouvy