Zvýšení profitability, segmentace pojistných produktů

View this page in: English

Budoucnost může být těžké předvídat, ale nemusí být těžké se na ni připravit. Pojistitelé bojují s konkurencí a s novými regulatorními požadavky, které vyplynuly z finanční krize. Pojišťovnictví ovlivňují rovněž demografické změny, rostoucí síla rozvíjejících se trhů (emerging markets) a měnící se spotřebitelské chování.

Pojistitelé, kteří umí předvídat a plánovat změny mohou ovlivnit svou budoucnost ve svůj prospěch. Posílení ziskovosti vyžaduje dlouhodobou strategii, s jejímž nastavením Vám rádi pomůžeme.

Jednou z cest jak dosáhnout lepších výsledků je správná segmentace pojistných produktů. K analýze vlivů různých faktorů, které mají vliv na škodovost, a k následnému nastavení ceny pojistného hlavně v pojištění motorových vozidel doporučujeme použití přístupu na základě obecného lineárního modelu („GLM“).


S čím vám můžeme pomoci

  • Revize stávající segmentace pojistných produktů
  • Asistence při tvorbě nových pojistných produktů
  • Revize a návrh zlepšení distribuční strategie v době čelící rostoucí síle předprodejních kanálů a internetového prodeje
  • Revize a příprava obchodních strategií
  • Poradenství týkající se použití modelu GLM (generalised linear modeling)