Publikace - Pojištovnictví

View this page in: English

PwC vydala již řadu publikací týkajících se problematiky pojišťovnictví.
 

Zde si můžete stáhnout anglické verze vybraných publikací týkajících se pojišťovnictví.

 

Všechny publikace týkající se pojišťovnictví najdete na globálních stránkách PwC.

  publikace pojišťovnictví

 

Insurance Banana Skins 
Závěry nejnovější studie „Insurance Banana Skins“, která byla provedena Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC.

 

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2013 (pdf 824 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 500/2002 Sb. v současném znění.
 
Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2012 (pdf 953 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 502/2002 Sb. v současném znění.
 
Vzorová konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS za rok 2011 (pdf 2,52 MB)
Publikace obsahuje vzorovou konsolidovanou účetní závěrku, sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).Společnosti mohou tuto publikaci využít jako pomůcku při sestavování vlastní účetní závěrky dle IFRS.
 
Vzorová konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 (pdf 3,75 MB)
Publikace obsahuje vzorovou konsolidovanou účetní závěrku, sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Jedná se o překlad originální anglické publikace Illustrative IFRS corporate consolidated financial statements 2010.Společnosti mohou tuto publikaci využít jako pomůcku při sestavování vlastní účetní závěrky dle IFRS.