Publikace - Pojištovnictví

View this page in: English publikace pojišťovnictví

PwC vydala již řadu publikací týkajících se problematiky pojišťovnictví.

Všechny PwC publikace týkající se pojišťovnictví najdete zde.

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2015 (pdf 945 KB)

Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Formát rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2014 (pdf 940 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům...