Přechod na IFRS

View this page in: English

Zákon o účetnictví umožňuje použití mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie („IFRS“) pro účtování a sestavení účetní závěrky společnostem, které:

  • jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo
  • společnostem, které mají povinnost sestavit nebo se podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky za použití IFRS.


Jaké výhody plynou z používání IFRS

  • větší konzistence finančních výkazů pro účely reportingu a výkazů sestavených podle českých účetních předpisů
  • větší srozumitelnost finančních výkazů pro zahraniční uživatele


S čím vám dále můžeme pomoci

  • Poradenství vedoucí k rychlému a efektivnímu přechodu na IFRS
  • Analýza stávající situace jako podklad pro rozhodnutí zda přejít na IFRS
  • Nastavení formátu a struktury vzorové účetní závěrky
  • Sestavení účetní závěrky podle IFRS
  • Školení zaměstnanců a managementu v oblasti IFRS