IFRS 4 fáze II

View this page in: English

Ačkoliv jde o účetní standard, má ambice mít zcela zásadní dopad na podnikání a řízení pojišťoven, pro které je relevantní vykazování v souladu s IFRS. Nejde pouze o jinou formu zobrazení specifických transakcí, ale otevírá zcela nový pohled na pojistné služby a detailně rozkrývá profitabilitu pojistného byznysu jako takového.

Zcela nová forma prezentace účetních závěrek související s novým modelem ocenění pojistných smluv a souvisejících aktiv a závazků povede nejen k přenastavení motivačních schémat managementu pojišťoven, ale bude mít pravděpodobně dopad i na vývoj nových produktů, struktury distribučních sítí nebo IT prostředí pojišťoven. Implementace IFRS 4 si ve většině pojišťoven zřejmě vyžádá rozsáhlé investice do infrastruktury.

Nová forma prezentace závěrek pojišťoven bude muset být nově interpretována externími subjekty, pojišťovny najdou nové konkurenty mezi ostatními subjekty finančního trhu.

Přepracovaný návrh IFRS 4 se v současnosti očekává ve 2. čtvrtletí 2013.

 


Mezi zásadní změny patří

 • Změna oceňovacího modelu pojistně-technických závazků a zajistných aktiv
 • Nový přístup k zachycení pořizovacích nákladů, jejich dělení na inkrementální a neinkrementální a zrušení existujícího časového rozlišení
 • Důraz na pravidelné přehodnocování předpokladů a vykázání každoročních ziskových marží
 • Koncept pojistného jako půjčky, kterou je třeba vrátit
 • Rozšířené požadavky na zveřejnění informací


S čím vám můžeme pomoci

 • Zpracování dopadové studie implementace standardu
 • Asistence při tvorbě a nastavení modelů výpočtu technických rezerv
 • Asistence při přípravě upravených struktur řízení společnosti v návaznosti na nové požadavky standardu
 
 • Školení pro vaše zaměstnance na téma očekávaných změn
 • Projektové řízení implementace
 • Asistence při tvorbě účetní závěrky v souladu s novým standardem
 • Hledání synergií s ostatními relevantními projekty (např. Solvency II)