Technologie

View this page in: English
  • Nejste si jisti, zda přidaná hodnota vašeho IT systému odpovídá požadavkům a očekáváním vaší firmy?
  • Jsou vaše IT dostatečně chráněny proti vnějším a vnitřním hrozbám?
  • Potřebujete snížit náklady na provoz IT při zachování jeho schopnosti podporovat vaši obchodní strategii, provoz a vnitřní procesy a plnit legislativní požadavky?
  • Ohrožuje nekonzistentnost, nekompletnost a vysoká chybovost datových zdrojů fungování vašeho podniku?
  • Potřebujete nezávislou revizi a zhodnocení IT prostředí za účelem nalezení slabých míst a získání doporučení ke zlepšení?

Naše znalost informačních technologií a finančních procesů a zkušenosti se specifiky jednotlivých odvětví podnikání jsou zárukou vysoké přidané hodnoty při zvyšování výkonnosti, efektivity a bezpečnosti IT systémů. Pomůžeme vám tak zajistit vysokou úroveň služeb poskytovaných vaším IT oddělením tak, aby plně vyhovovala náročným požadavkům kladeným ze strany managementu.


Jak vám může PwC pomoci

  • Nastavíme IT projekty a organizaci IT tak, aby plně podporovaly obchodní strategii vašeho podniku.
  • Zajistíme hlavní rizika spojená s bezpečností vašich informačních systémů a dat, která zpracovávají.
  • Optimalizujeme hodnotu nákladů vynaložených na vaše IT.
  • Vyřešíme problémy v oblasti správy dat (data management).
  • Poskytneme nezávislé a objektivní zhodnocení slabých míst ve vašem IT oddělení.

Vyberte si, která oblast vás zajímá: