Správa společností, řízení rizik, zajištění souladu s předpisy

View this page in: English

Jednou z nejnáročnějších oblastí řízení rizik je dnes zajištění souladu s předpisy (compliance) a nastavení vhodné správy společností (governance). Nedostatečné zajištění těchto oblastí může mít vážné negativní následky včetně pokut za nedodržování předpisů, etických a finančních skandálů, poškození dobrého jména a značky apod. Ze strategického hlediska jsou tyto funkce klíčové pro schopnost společnosti reagovat na změny, budoucí potřeby a požadavky.

PwC vám nabízí jedinečný integrovaný přístup ke všem těmto oblastem (např. spojení požadavků zákona SoX 404 včetně jeho japonské verze a řízení rizik). Asistovali jsme při mnoha rozsáhlých českých i zahraničních projektech v oblasti řízení rizik, zajišťování souladu s předpisy a nastavování vhodné správy společností. Mezinárodně prověřené metodiky pro správu společností, řízení rizik a zajištění souladu s předpisy, vyvinuté předními experty společnosti PwC, porozumění potřebám společností a detailní znalost předpisů a regulací jsou zárukou kvalitního provedení projektu a dosažení očekávaných výsledků.


Kdy vám můžeme pomoci?

  • krize a riziko negativní publicity, které musí být řešeny bezodkladně
  • potřeba vyšší efektivnosti vzhledem k rostoucí konkurenci, vynaloženým nákladům, změnám v legislativě a očekávání podílníků
  • snaha odlišit se od ostatních, získat strategickou výhodu nad konkurencí

Přínosy dosažené realizací projektů:

  • soulad se závaznými předpisy a požadavky
  • snížení výdajů za pokuty vyplývající z nedodržování předpisů
  • zlepšení kontrolního prostředí
  • optimalizace nákladů v zahrnutých oblastech
  • snížení rizika korupčních skandálů a podvodů
  • další výhody související s potřebami podílníků včetně vedení společností