Revitalizace podniku

View this page in: English

Společnostem, které nevykazují dostatečnou výkonnost, čelí obtížné finanční situaci nebo prodělávají krizi v důsledku nedostatku hotovosti, pomůžeme řešit strategické, provozní a finanční problémy. Jednáme rychle, abychom vám pomohli znovu získat kontrolu nad podnikem. Podle potřeby budeme s vámi a s institucemi zainteresovanými ve vaší společnosti spolupracovat při analýze vašich finančních a provozních struktur a při rychlé implementaci strategických kroků vedoucích k obnovení hodnoty společnosti jako např.:

  • stabilizace vaší společnosti prostřednictvím krizového řízení a řízení s ohledem na instituce zainteresované na vaší společnosti,
  • efektivní řízení pracovního kapitálu a obnova ziskovosti společnosti,
  • vytvoření hodnoty prostřednictvím optimálního ukončení činnosti ve vybraných obchodních oblastech.

V případě potřeby může PwC pověřit „ředitele pro obnovu ziskovosti”, který působí jako ředitel společnosti a je plně zodpovědný za její chod.


Ředitel pro obnovení ziskovosti podniku

Obnovení ziskovosti podniku nebývá běžnou náplní činnosti manažerských týmů, a proto vám nabízíme zkušené odborníky v této oblasti, kteří mohou do vaší společnosti vstoupit ve výkonné nebo poradenské roli, jako je například předseda, ředitel, finanční ředitel, ředitel pro restrukturalizaci, provoz, marketing, personalistiku, nevýkonný člen představenstva a poradce/mentor představenstva.

S naší pomocí budete mít okamžitě k dispozici kandidáty z naší vlastní sítě nebo z řad nezávislých odborníků na obnovu ziskovosti, kteří jsou zvyklí pracovat na úrovni představenstva společností v krizi, jež vyžaduje rychlou změnu.


Jak vám může PwC pomoci

  • řízení vztahů mezi institucemi zainteresovanými na společnosti, kdy ředitel zůstává ve funkci
  • zavedení nového způsobu řízení, který poskytne společnosti vedení po dobu obnovování ziskovosti
  • poskytnutí optimální hodnoty společnostem prostřednictvím eliminace aktiv nebo opětovné investice do aktiv mimo hlavní obor činnosti nebo aktiv s nedostatečnou výkonností nebo do společností v obtížné finanční situaci
  • poskytnutí provozní kontroly, jako je vytvoření podnikatelského záměru včetně potřebných kroků pro naplnění záměru a klíčových výkonnostních ukazatelů pro krátkodobou až dlouhodobou strategii pro dosažení ozdravení a růstu