Optimální ukončení činnosti (optimised exit)

View this page in: English

Jestliže zjistíte, že vaše dceřiná společnost, divize továrny, pobočka nebo značka nemá dostatečnou výkonnost, pomůžeme vám obnovit jejich hodnotu. Společně identifikujeme problémy, analyzujeme dostupné možnosti řešení, dohodneme se na nejvhodnějším přístupu a pomůžeme při jeho implementaci (např. prodej, zlepšení výsledků a prodej nebo likvidace). Pomůžeme vám také identifikovat a řídit rizika provázející takový proces.

Výsledkem tohoto procesu bude zvýšení hodnoty pro akcionáře prostřednictvím prodeje, restrukturalizace, uzavření nebo likvidace nevýkonného podniku nebo dceřiné společnosti. Celosvětové zkušenosti, ověřená metodika a rychlý způsob práce pod časovým tlakem jsou našimi hlavními konkurenčními výhodami a přidanou hodnotou pro vás.


Kdy vám můžeme pomoci?

 • Máte jednotky nebo dceřiné společnosti, které nepracují v souladu se strategií celé skupiny nebo plánujete odprodej některých provozů, nepatřících do hlavní obchodní činnosti?
 • Je pro vás obtížné dohodnout se na dalším postupu a hrozí, že zpoždění vyústí v pokles hodnoty?
 • Čelíte tlaku ze strany konkurence nebo poklesu marží? Klesá hodnota ceny akcií vaší společnosti?
 • Obáváte se, že má vaše společnost příliš vysokou spotřebu kapitálu? Je financování exitu příliš náročné?
 • Čelíte náhlým změnám na trhu nebo ztrátě klíčového zaměstnance?

Jak vám může PwC pomoci

 • maximalizací hodnoty pro akcionáře
 • uvolněním kapitálu pro opětovné investování do společnosti
 • poskytnutím možnosti managementu znovu využít zdroje lépe a jinde ve společnosti
 • zachováním dobrého jména/značky a vyhnutím se negativní publicitě
 • vypracováním řešení na míru vyhovujícího vašim potřebám, téměř kdekoli na světě
 • použitím naší ověřené metodiky, která zamezí zpožděním a překážkám typickým při zbavování se majetku (divestment) nebo prodeji, čímž dosáhneme snížení nákladů

Prodej

Naší snahou je vyhnout se prodeji pod tlakem neboli tzv. „fire-sale“. Preferovaným řešením je metoda zlepšení výsledků a prodeje („Fix and sell“), kdy kombinujeme naše zkušenosti s obnovením ziskovosti a prodejem tak, abychom zvýšili realizovanou hodnotu. Jestliže to může přispět ke zvýšení hodnoty pro další prodej, můžeme dokonce zvážit rozšíření společnosti prostřednictvím fúze nebo akvizice. Jestliže je však optimálním řešením prodej financovaný prodávajícím, pak tuto nejlepší možnost stanovíme na začátku procesu.


Řízená likvidace

V průběhu daného období je při zpracování stávajících objednávek, prodeji aktiv a maximální realizaci pohledávek možné společnost postupně tzv. „utlumit“.


Okamžité ukončení činnosti společnosti

V některých případech může být optimálním, i když bolestivým řešením okamžité ukončení činnosti společnosti.