Finanční restrukturalizace

View this page in: English

Jako ředitel společnosti, věřitel nebo finanční instituce zainteresovaná v určité společnosti můžete čelit problémům jako:

 • tlaky v oblasti hotovosti nebo výpadky likvidity
 • skutečné nebo potenciální porušení závazku
 • penzijní deficit
 • snížení úvěrového hodnocení
 • předlužení
 • obchodování dluhu na „krizové” úrovni

Společnostem, jejich věřitelům, akcionářům a jiným zainteresovaným stranám, které se potýkají s nízkou výkonností nebo krizí, nabízíme restrukturalizační řešení a vytvoření platformy pro obnovu výkonnosti. Vedli jsme nejdůležitější a největší restrukturalizační projekty v České republice a dokážeme vytvořit řešení přesně na míru vašim konkrétním okolnostem a potřebám.


Jak vám může PwC pomoci

 • Navrhneme a pomůžeme implementovat kroky vedoucí k nalezení východiska z krize.
 • Pomůžeme vám zachovat obchodní činnosti anebo uchovat manažerskou kontrolu.
 • Zajistíme maximalizaci či realizaci hodnoty pro poskytovatele půjčky/věřitele.
 • Pomůžeme vám lépe pochopit finanční a obchodní situaci společnosti, její budoucí funkčnost a rozsah dostupných restrukturalizačních možností.
 • Společně s věřiteli a dlužníky navrhneme řešení s využitím našich bezkonkurenčních zkušeností z práce v krizových situacích, kdy se cíle zainteresovaných subjektů mohou lišit a často dochází k výrazným tlakům na vzájemné vztahy.
 • Pomůžeme s restrukturalizací rozvahy
 • Máme zkušenosti s vytvářením podnikatelských záměrů.

Využijte zkušeností našich odborníků s komplexními přeshraničními restrukturalizačními projekty a jejich detailní znalosti místního prostředí i jednotlivých průmyslových odvětví.