Revitalizace a restrukturalizace podniků

View this page in: English

Společnosti často vykazují příznaky finančních problémů mnohem dříve, než dojde k vyvrcholení krize. V mnoha případech není negativní spirála nevyhnutelná a lze se jí úspěšně vyhnout. Včasné odhalení a rychlé rozhodné kroky jsou klíčem k ozdravení výkonnosti a hodnoty. Z toho důvodu je včasná a odborná rada důležitá.

V rámci revitalizace a restrukturalizace podniků poskytujeme poradenství a služby v oblasti platební neschopnosti finančním institucím poskytujícím úvěry, věřitelům, společnostem a jednotlivcům, kteří čelí široké škále problémů v důsledku zhoršení výkonnosti a snížení provozního zisku nebo se ocitli v krizové situaci, kdy hrozí platební neschopnost.
Životní cyklus společnosti

Dokážeme rychle identifikovat problematické oblasti, vytvořit a rychle a přesně zavést jedinečná řešení, která zachovají hodnotu vašeho podniku. PwC patří mezi největší světové poradce v oblasti restrukturalizací podniků.

Náš český tým má dlouholeté zkušenosti z klíčových restrukturalizačních projektů v České republice. Jejich služby využily přední společnosti např. v odvětví ocelářství, skla a porcelánu a chemie. Spíše než na vytváření teoretických zpráv o různých problémech se zaměřujeme na praktickou implementaci řešení s cílem pomoci klientovi, což nám dává široký a na trhu ojedinělý rozsah možností.


Vyberte si, která oblast vás zajímá: