Lidé a řízení změn

View this page in: English

Řada společností v současné době připravuje nebo provádí transformační projekty zaměřené na optimalizaci své organizační struktury a procesů. Organizace od těchto projektů očekávají hmatatelný přínos a jsou stále náročnější na dosažené výsledky. Výzkum PwC zjistil, že 9 z 10 hlavních překážek změny souvisí nejen s technickými aspekty optimalizace, ale i s lidskou stránkou řízení změn. Jsou to například omezené dovednosti pracovníků v oblasti řízení změny, špatná komunikace chystaných změn a odpor zaměstnanců. Odborníci PwC proto vytvořili ucelený systém, který vám pomůže optimalizovat organizační strukturu, procesy a účinně řídit změnu ve vaší společnosti.

Organizační změna je složitá, protože na organizační struktuře závisí řada dalších faktorů včetně podnikových procesů a podpůrných informačních technologií. Jakákoliv změna v jedné oblasti pravděpodobně vyvolá změny v ostatních oblastech. Proto náš přístup zahrnuje nejen tvorbu strategií, ale i technické a změnové nástroje, které organizaci pomáhají připravit a řídit klíčové organizační, procesní nebo i jiné změny.


Jak vám můžeme pomoci

PwC pomáhá svým klientům vypořádat se s měnícími se podmínkami podnikání. Naši experti na řízení změn vám pomohou například s:

  • přípravou pravidel a procesů pro úspěšné provedení požadované změny
  • zabezpečením úspěchu projektu a eliminací možných rizik spojených s řízením vztahů se zájmovými skupinami, které jsou ovlivněné chystanou změnou
  • rozvojem lidského kapitálu a rozvojem vhodných dovedností
  • nastavením kultury organizace, aby podporovala pozitivní postoj ke změnám
  • zavedením kontrolních a koordinačních aktivit nutných pro úspěšné řízení projektů
  • poskytnutím nástrojů pro provedení projektu a dosažení požadovaného výsledku
  • zajištěním přínosů a zvýšení výkonnosti v rámci projektového životního cyklu a po něm