Procesní audit a optimalizace personálních procesů

 

Situace, ve které se můžete nacházet:

Chcete zlepšit úroveň poskytování HR služeb ve společnosti tak, aby lépe podporovaly plnění vašich obchodních cílů. Hledáte objektivní a nezávislé porovnání efektivity vašeho personálního oddělení. Hledáte příležitosti k úspoře času a nákladů v činnostech oddělení HR.

Jak vám můžeme pomoci:

  • Pomůžeme vám změřit efektivitu vašeho HR oddělení a zjistit, jak si vaše společnost vede v porovnání s konkurencí.
  • Vytvoříme návrh, jakým způsobem reorganizovat úkoly HR oddělení tak, aby se zvýšila jeho efektivita. Tomuto návrhu předchází důkladné pochopení strategie společnosti a fungování HR oddělení (analýza využití zaměstnanců HR jinými odděleními, analýza dílčích HR procesů, zhodnocení potřebných kompetencí, spokojenosti s poskytovanými službami a další).
  • Podpoříme vás při implementaci plánovaných změn.

Naše metodika je tvořena těmito základními moduly:

  • Voice of the customer – názor, zkušenost a spokojenost zákazníka s personálními procesy,
  • HR Delivery model – identifikace typu modelu personálního řízení ve firmě: posuzuje efektivitu fungování a možnosti snižování nákladů,
  • HR Scorecard a benchmarking – poskytuje obraz vlivu personálního řízení na výsledky společnosti z pohledu finančního řízení, chování a angažovanosti zaměstnanců,
  • analýza HR aktivit – zhodnocení charakteru personálních činností: strategie, tvorba personálních postupů a procesů, jejich aplikace, administrativa a optimální nastavení,
  • HR kompetence – kompetenční model vyplývající ze strategických priorit v propojení s personálním marketingem, náborem, vzděláváním, hodnocením, odměňováním, projektovým řízením apod.,
  • strukturované rozhovory (focus groups) – systém strukturovaných rozhovorů s definovanými zainteresovanými stranami.

Naše metodika vám umožní správně nastavit nebo zhodnotit funkci HR a její přínos pro společnost. Může mít i formu strukturované diskuse o očekáváních spojených s HR a porovnání koncepce HR oddělení jako celku nebo jednotlivých procesů s těmito očekáváními. Výsledky jednotlivých částí metodiky lze porovnávat s tržními daty.