HR Controlling: Srovnání s konkurencí v oblasti efektivity řízení HR

Získáváte maximum z investice do svých zaměstnanců?

Oblast řízení lidských zdrojů a jednotlivé procesy se často považují za velice těžko měřitelné. Studie HR Controlling poskytuje společnostem nástroj na monitorování klíčových indikátorů lidských zdrojů, které mají vliv na finanční výsledky. Zároveň slouží pro nastavení systému personálního controllingu ve společnosti.

 

Co je HR Controlling?

HR Controlling je pravidelný průzkum, který umožňuje společnosti sledovat provázanost mezi efektivitou systému řízení lidských zdrojů, finančními výsledky a její celkovou produktivitou.

Obsahuje manažerské informace pro vedení společnosti o efektivitě nákladů, výnosů a přidané hodnotě zaměstnanců.

Umožňuje porovnání kvality řízení lidí, HR strategií a nákladovosti s jinými společnostmi a na jejím základě identifikovat potencionální úspory.

Nabízí definici klíčových ukazatelů výkonnosti (tzv. KPI) spojených s řízením lidí dle metodologie mezinárodního institutu Saratoga.

 

Nabízíme Vám:

  • Ukazatele výkonnosti včetně metodiky výpočtu a tržních hodnot.
  • Sběr dat pomocí jednoduchého dotazníku (naši konzultanti jsou připraveni vám s jeho vyplňováním pomoci).
  • Porovnání dle sektorů, velikosti nebo typu vlastnictví společnosti.
  • Jednoduché a praktické propojení výsledků společnosti a KPIs spojených s řízením lidí.
  • Interaktivní HR Scorecard (založen na metodice BSC - Balanced Scorecard) srovnávající hodnoty Vaší společnosti s trhem u jednotlivých ukazatelů.
  • Na míru šité analýzy.
  • Možnost výběru vlastního vzorku společností pro porovnání.
  • Klíčové ukazatele – jednostránková vizualizace hlavních zjištění pro vedení společnosti.
  • Modelace úspor nákladů vaší společnosti.

Ukázka výstupu závěrečné zprávy.Přihláška do studie

Máte-li zájem o výstupy aktuálního ročníku studie HR Controlling kontaktujte nás, prosím, na naší HOTLINE + 420 251 152 670.

Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku a představíme veškeré přínosy studie, strukturu výstupů i jak s nimi pracovat.