Organizační transformace

organizacni transformace

Pomůžeme vám v těchto oblastech:

Nastavení strategie řízení HR (HR target operating model)

Náš přístup k nastavení efektivní HR strategie je založený na její harmonizaci s podnikovou strategií tak, aby podporovala dosažení plánovaných firemních cílů. Pomůžeme vám vytvořit koncepci řízení pro všechny oblasti, kterých se strategie dotýká a vytyčit dlouhodobé priority. Mezi naše služby v této oblasti patří také návrh krizového programu řízení HR a interim management.

Strategické plánování pracovní síly

„Co neměříme, neřídíme.“

Našim řešením pro efektivní řízení potřeb v oblasti pracovní síly je nástroj SPP = Strategic People Planning. Ten umožňuje společnostem nejen dynamicky řídit pracovní sílu a související náklady, ale také flexibilně reagovat na různé strategické a provozní iniciativy.

Součástí řešení je:

 • Metodika pro zjištění budoucích potřeb společnosti v oblasti požadavků na lidské zdroje (kvantita a kvalita lidských zdrojů).
 • Speciální technická aplikace na zpracování dat a simulace (navázaná na SAP).
Více informací…

Plánování nástupnictví

Řešíte ve firmě, jak si vychovat nástupce svých klíčových zaměstnanců?
Pomůžeme vám nastavit proces, který vaší společnosti zajistí budoucí lídry.

PwC metodika pracuje s následujícími řídícími principy:

 • Provázání procesu s organizační strategií a firemní kulturou.
 • Zajištění dlouhodobé udržitelnosti procesu plánování nástupnictví.
 • Identifikace a hodnocení talentů v rámci společnosti.
 • Rozvojové programy pro talenty.
 • Komunikační strategie.
 • Technologická podpora.

Zavádění systému interní rotace modrých límců ve výrobním sektoru

Jakýkoliv program interní rotace zaměstnanců v rámci společnosti je velmi komplexní a náročnou činností. Na druhou stranu dobře zavedený systém má prokazatelný vliv na produktivitu a motivaci pracovníků a firmě umožňuje plně využít potenciálu zaměstnanců a zároveň snížit jejich fluktuaci. Díky znalosti tržní praxe v této oblasti vám pomůžeme nastavit program, který bude na míru vaší situaci a zaměstnancům a společnosti bude přinášet hodnotu z dlouhodobého hlediska.

Řízení výkonnosti zaměstnanců

Dochází ve vaší společnosti k nevyrovnaným výkonům?
Trápí vás nízká produktivita některého týmu?
Chcete propojit firemní cíle s individuálními cíli vašich zaměstnanců?

Pomůžeme vám. Naše metodologie Corporate Performance Management (CPM) byla vyvinuta k zabezpečení efektivní podpory firemní strategie prostřednictvím řízení cílů až po individuální úroveň. Správně kaskádované cíle, které jsou zároveň motivující a jejich plnění správně odměňované, přispívají k dosažení firemní strategie.

Více informací…

Outplacement – personálně-právní výpomoc při uvolňování zaměstnanců

Outplacement je speciální program pro poskytování poradenství a účinné podpory zaměstnancům, kteří jsou nuceni opustit zaměstnavatele kvůli snižování stavu, organizačním změnám apod.

Jeho součástí je:

 • individuální přístup k zaměstnancům na všech pracovních pozicích,
 • důkladné hodnocení jejich možností profesního uplatnění
 • trénink dovedností nutných k získání nového vhodného pracovního místa.