Revize a nastavení systému odměňování

Situace, ve které se můžete nacházet:

Snažíte se optimalizovat náklady na lidské zdroje. Zároveň chcete podpořit efektivitu náborového procesu, transparentnost odměňování, stimulovat kariérní růst, nastavit konkurenceschopné odměňování těch pozic, které jsou pro společnost klíčové, a zároveň talentovaných zaměstnanců, které si chcete udržet.

 

Jak vám můžeme pomoci:

 • Pomůžeme vám vytvořit a zavést strategii odměňování, která bude navázána na celkovou strategii podniku.
 • Pomůžeme vám vyřešit problematiku správného nastavení odměňování prostřednictvím transparentních a administrativně jednoduchých systémů propojených s ostatními oblastmi řízení lidských zdrojů.
 • Vytvoříme systém řízení variabilní složky mzdy na základě propojení individuálního výkonu s řízením výkonnosti společnosti.

Náš tým nabízí komplexní poradenství při odměňování, které zahrnuje:

 • tvorbu motivačního modelu (např. vyřešení otázek typu: Jaký soubor nástrojů a možností má zaměstnance motivovat pro práci ve vaší společnosti? Čím se chcete odlišit od konkurence? Za co chcete odměňovat a v jakém časovém horizontu?)
 • hodnocení pracovních pozic
 • definování balíčku a struktury odměňování
 • analýzu a optimalizaci vnitřních a vnějších mzdových relací
 • optimalizaci procesů hodnocení výkonnosti zaměstnanců
 • modelování variabilního odměňování 
 • modelování klíčových ukazatelů výkonnosti pro pracovní pozice
 • průzkum motivace se zaměřením na odměňování
 • analýzu a modelování poskytovaných zaměstnaneckých výhod
 • implementaci změn a asistenci při komunikaci změn
 • zaškolení interních specialistů a liniového managementu na používání systému odměňování.