PayWell: Trendy v odměňování v České republice

 

Co je PayWell?

PayWell je pravidelná studie PwC, která analyzuje oblasti odměňování. Mapuje trendy ve vývoji základních a celkových mezd a zaměstnaneckých benefitů na více než 700 pracovních pozicích. Analýza zahrnuje jen reprezentativní a statisticky významná data, která jsou vážena pomocí metody percentilového filtru.

 

Výstupy průzkumu jsou důležitým nástrojem pro efektivní plánování odměňování ve společnostech, které chtějí uspět v konkurenčním boji o získání, udržení a motivaci kvalitních pracovníků. Pomáhají též při přehodnocování strategie odměňování, včetně klasifikace pracovních pozic, přípravy rozpočtu mzdových nákladů, vytváření struktury a úrovní mezd, identifikace nefinančních stimulů, návrhů řešení v souvislosti s daňovou optimalizací, či propojení odměňování s hodnocením výkonu zaměstnanců.

Nabízíme vám:

 • Aktuální a komplexní mzdové údaje
 • Zaměstnanecké výhody
 • Trendy v odměňování
 • Přehledné interaktivní výstupy v českém a anglickém jazyce

Výstupy projektu PayWell jsou k dispozici on-line nebo v tištěné formě v českém a anglickém jazyce.


Kompletní výstup obsahuje:

1. Mzdové analýzy

 • Kompletní mzdová data (průměr, medián, dolní a horní kvartil, dolní a horní decil) pro více než 700 pracovních pozic
 • Regionální a sektorové analýzy přehledně uspořádané na jedné straně A4 (ukázka Job Page, pdf 130 KB)
 • Struktura mzdy - členění na základní a variabilní část (tj. informace o výši bonusů)
 • Interaktivní nástroj na porovnávání mezd ve vaší společnosti vzhledem k vámi zvolenému trhu
 • Analýzy závislosti mzdy na náročnosti pracovní pozice (metoda hodnocení pracovních pozic IFA/JOSS) 

2. Informace o zaměstnaneckých výhodách poskytovaných na českém trhu

 • Ucelený přehled zaměstnaneckých výhod (benefitů), a to i podle jednotlivých zaměstnaneckých kategorií a jednotlivých sektorů
 • Daňové dopady odpovídající aktuální legislativě
 • Náklady na poskytování jednotlivých benefitů
 • Záměry společností v oblasti poskytování benefitů

Ukázka výstupu závěrečné zprávy (pdf 238 KB).

 

3. Trendy v odměňování

 • Plánované nárusty mezd
 • Principy vyplácení variabilní složky mzdy
 • Další uplatňované formy odměňováníPřihláška do studie

Máte-li zájem o výstupy aktuálního ročníku studie PayWell kontaktujte nás, prosím, na naší HOTLINE + 420 251 152 670.

Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku a představíme veškeré přínosy studie, strukturu výstupů i jak s nimi pracovat.