Hodnocení komplexnosti pracovních pozic dle IFA/JOSS metodiky

Situace, ve které se můžete nacházet:

Přáli byste si snížit administrativní zátěž, která souvisí s velkým množstvím pracovních pozic. Snažíte se nastavit hierarchický systém pracovních pozic, který bude podkladem pro spravedlivé a transparentní odměňování.

 

Jak vám můžeme pomoci:

Prostřednictvím metodiky IFA (Integrovaná faktorová analýza) provedeme objektivní ohodnocení náročnosti jednotlivých pozic. IFA nabízí univerzální řešení pro různé druhy pracovních pozic u organizací všech typů a velikostí.

 

IFA posuzuje pracovní pozice podle 4 základních komponentů:

  • odbornost
  • samostatnost
  • odpovědnost
  • náročné pracovní podmínky

Tyto kategorie se dále dělí do 12 sub-komponentů (např. komponent "odbornost" se dělí na sub-komponenty „kvalifikace", „komunikace", „improvizace" atd.).

Pro zařazení pracovních pozic do určité skupiny se jednotlivým sub-komponentům přiřazuje bodové ohodnocení. Souhrnné výsledky pro jednotlivé pracovní pozice vycházejí ze součtu těchto ohodnocení. Poté je využito metody JOSS (Job Sizing Scale - Škála bodového hodnocení pracovních pozic), která umožňuje přesné umístění pracovních pozic v rámci dané organizační struktury.