HR analytické řešení a nástroje

Pomůžeme vám v těchto oblastech:

People Analytics: využití dat v oblasti HR

Význam dat v dnešním světě prudce stoupá a sahá dalece za hranice společnosti, která je sbírá a vlastní. Již celkem běžnou součástí obchodního rozhodování je analýza dat o zákaznících a jejich chování. 
Poněkud nevyužitý ovšem zůstává potenciál dat, která sbírá a spravuje personální oddělení. Dělá tak často bez rozmyšleného záměru, interpretace, v různých systémech či zkoumání souvislostí.

Data nabízejí odpovědi na zcela zásadní otázky, např.:

  • Udržujeme a rozvíjíme ty správné lidi?
  • Funguje náš systém plánování nástupnictví?
  • Jak kvalitní je náš externí nábor?
  • Můžeme zhodnotit, jak se naši zaměstnanci chovají k zákazníkům?
  • Máme správné počty lidí na správných místech, rolích, gradech? Budeme je mít i za 3 roky?
Zjistěte více…

PayWell: mzdový a benefitový benchmark

Studie PayWell je celorepublikový mzdový průzkum, který mapuje veškeré složky odměňování včetně struktury benefitů. Průzkum poskytuje srovnání s konkurencí v rámci regionu, sektoru a dle velikosti zaměstnanců.

Více informací k aktuálnímu ročníku studie PayWell najdete zde…

HR Controlling: benchmarkový průzkum efektivity řízení HR

Studie HR Controlling vám pomůže vidět a řídit svět HR pomocí čísel. Kromě pohledu na efektivitu vlastních zdrojů získáte i porovnání stejných ukazatelů v rámci sektoru a celého vzorku.

Více informací k aktuálnímu ročníku studie HR Controlling najdete zde…

Strategické plánování pracovní síly

„Co neměříme, neřídíme.“

Naším řešením pro efektivní řízení potřeb v oblasti pracovní síly je nástroj SPP = Strategic People Planning. Ten umožňuje společnostem nejen dynamicky řídit pracovní sílu, související náklady, ale také flexibilně reagovat na různé strategické a provozní iniciativy.

Součástí řešení je:

  • Metodika pro zjištění budoucích potřeb společnosti v oblasti požadavků na lidské zdroje (kvantita a kvalita lidských zdrojů).
  • Speciální technická aplikace na zpracování dat a simulace (navázaná na SAP).
Více informací…

TrueChoice: optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů

Plánujete optimalizovat náklady spojené s poskytováním zaměstnaneckých benefitů a chcete, aby tento krok nesnížil spokojenost zaměstnanců? 
Chcete vědět, jak může změna systému benefitů pozitivně ovlivnit angažovanost a fluktuaci vašich zaměstnanců? 
Plánujete upravit balíček benefitů pro různé skupiny zaměstnanců dle organizační jednotky, regionu či úrovně zaměstnanecké angažovanosti nebo pouze dle vlastních preferencí zaměstnanců? 
Chcete identifikovat nákladově efektivní benefity, které si zaměstnanci vysoce cení a do kterých se oplatí investovat více prostředků? 

Jak vám můžeme pomoci:

PwC TrueChoice® nabízí řešení formou "employee-centric" přístupu, který umožňuje firmám a HR manažerům rozpoznat preference jednotlivců. Kromě zaměstnaneckých preferencí simultánně analyzuje i nákladovost zaměstnaneckých výhod.

Více informací…

LeaderShape: měření a řízení leadershipu

Pomocí našeho nástroje Leadershape, který umožňuje kvantifikovat stav leadershipu ve vaší společnosti získáte ucelený přehled o výkonostních proměnných (key value drivers), které ovlivňují tvorbu hodnoty vašeho podnikání. Součástí výstupu je také přehled příležitostí pro zlepšení budoucího výkonu.

Více informací…

Hodnocení komplexnosti pracovních pozic dle IFA/JOSS metodiky

Přáli byste si snížit administrativní zátěž, která souvisí s velkým množstvím pracovních pozic?
Snažíte se nastavit takový systém pracovních pozic, který bude podkladem pro spravedlivé a transparentní odměňování?

Jak vám můžeme pomoci:

  • Prostřednictvím metodiky IFA (Integrovaná faktorová analýza) provedeme objektivní ohodnocení náročnosti jednotlivých pozic.
  • Výstupem je celkové bodové hodnocení každé pracovní pozice, její zařazení do určité skupiny pozic a dané organizační struktury.

Metodika IFA: Hodnotí pozice na základě čtyř hlavních faktorů (odbornost, nezávislost, odpovědnost a pracovní podmínky).

Více informací…

Průzkumy spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců

Plánujete provést průzkum spokojenosti zaměstnanců?
Chcete vědět, na co se zaměřit, aby se zvýšila motivovanost ve vaší společnosti?
Chcete vědět, jak dobrý zaměstnavatel jste ve srovnání konkurencí?

Jak vám můžeme pomoci:

Ve spolupráci s vámi na míru vytvoříme dotazník spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců, který se zaměřuje na konkrétní oblasti ve vaší společnosti. Zajistíme organizační a komunikační podporu celého průzkumu.
Zpracujeme pro vás podrobnou analýzu výsledků a navrhneme akční plán.

Více informací…