Budování značky zaměstnavatele (Employer Branding)

Schopnost získat a udržet si klíčové zaměstnance je jedním z faktorů úspěchu každé společnosti. Employer Branding zastřešuje celkový přístup k personální politice a činnostem. Odráží také firemní kulturu.

V čem vám můžeme pomoci?

Nabízíme:

 • komplexní pohled na interní a externí aspekty ovlivňující vnímání značky zaměstnavatele,
 • analýzu vnímání na základě produktu společnosti,
 • analýzu vnímání zaměstnavatele stávajícími, bývalými a potencionálními zaměstnanci,
 • analýzu vnímání společnosti na základě chování manažerů,
 • analýzu vnímání společnosti na základě názorů externích dodavatelů a partnerů,
 • analýzu chování zaměstnanců (fluktuace, důvody k odchodu atd.) v porovnání s trhem,
 • analýzu HR procesů podle klíčových styčných bodů organizace se zaměstnancem (např. náborová kampaň, první interview…),
 • definici strategie značky zaměstnavatele.

 

Jaké jsou přínosy vytvoření značky zaměstnavatele?

 • Změna vnímání značky organizace a pozitivní prezentace organizace na veřejnosti i u stávajících zaměstnanců.
 • Identifikace klíčových oblastí, které ovlivňují hodnotu společnosti.
 • Zvýšení pozornosti potenciálních i dosavadních zaměstnanců díky orientaci na kvalitu pracovního života zaměstnanců, jejich rozvoj a prestiž prostředí a značky.
 • Snížení fluktuace zaměstnanců.
 • Snížení nákladů na nábor, obecně zlepšení náboru zaměstnanců.
 • Větší stabilita v plánování pracovní síly.
 • Potenciál pro snižování mzdových nákladů a využití „měkké“ motivace.
 • Zvýšení angažovanosti zaměstnanců, zlepšení jejich pracovního výkonu.