Další služby

Pomůžeme vám v těchto oblastech:

HR Hub služba pro malé a středně velké firmy

HR Hub je dočasná a úkolově zaměřená spolupráce klienta se zástupcem týmu People and Organisation na předem definovaných úkolech nebo projektu. Kombinuje v sobě funkci HR interim manažera, odborného HR konzultanta pro firemní vedení, spolu se zázemím a znalostmi odborníků z velké nadnárodní korporace.

Klient získá pro svou společnost know-how na přesně určené úkoly po jasně ohraničenou dobu, bez dalších závazků a souvisejících nákladů. Služba je ideální pro malé a středně velké firmy, kterým chybí HR funkce.

Poradenství při náboru zaměstnanců

Poradenství v oblasti vyhledávání a náboru zaměstnanců, zejména pro vedoucí manažerské pozice, nabízíme pro klienty samostatně nebo v rámci/ v návaznosti na jiné typy projektů. Portfolio této služby je možné rozšířit o použití psychodiagnostických metod nebo realizaci AC.

Realizace AC

Součástí nabídky našich dalších služeb je organizace Assessment Center (AC).

AC je spolehlivým nástrojem komplexního posouzení kompetencí kandidátů (interních nebo externích) na otevřenou pozici. Klientům poskytujeme poradenství zejména při výběru kandidátů pro vysoce specializované nebo řídící pozice.

AC koncipujeme zpravidla jako celodenní program, během kterého kandidáti procházejí sérií úkolů a testů s cílem zhodnotit jejich kompetence důležité pro profesní výkon. Součástí přípravy na AC je definování kompetencí, hodnotící škály a školení interních hodnotitelů.

Psychodiagnostické metody

Služby profesní a osobnostní psychodiagnostiky nabízíme pro klienty samostatně nebo v návaznosti na jiné typy projektů. Na obecné rovině jsou psychodiagnostické nástroje vhodné pro použití při výběru nových pracovníků, jako součást AC a DC, při plánování rozvoje zaměstnanců, k osobnímu rozvoji, pro identifikaci silných a slabých stránek, rozvoj manažerských dovedností, ale i k týmové diagnostice a k posilování týmové spolupráce.

Prověření spolehlivosti zaměstnanců

Prověření spolehlivosti zaměstnanců (tzv. background checks) je levným preventivním opatřením v rámci řízení rizik podvodů. Většina podvodů je páchána přímými zaměstnanci společností, proto je nezbytné eliminovat potenciální morální a finanční škodu způsobenou konkrétním jedincem. Na projektech v této oblasti spolupracujeme zejména s oddělením Forenzních služeb, které metodicky a analyticky zastřešuje oblast ověřování osobních údajů a práci s veřejně přístupnými informacemi.

Poradenství pro investory

Společnostem přicházejícím do České republiky můžeme nabídnout konzultace v následujících oblastech:

HR Due Diligence

Chystá se vaše firma na větší obchodní transakci, fúzi či akvizici?
Chcete se včas připravit a identifikovat potenciální rizika, která vám hrozí z pohledu HR a řízení lidí?

HR Due Diligence je hloubková prověrka řízení lidského kapitálu ve vaší společnosti, v souvislosti s potenciální obchodní transakcí.

Projekty v této oblasti se obvykle soustředí na následující oblasti:

  • Legislativa
  • Audit HR funkce a samotného řízení lidských zdrojů (zda a v jaké míře existuje péče o zaměstnance, benchmark odvětví, jaká jsou potencionální rizika)
  • Manažerské a personální due diligence – posouzení personální obsazenosti, kompetencí a výkonností klíčových zaměstnanců i celých týmů. Audit se v této oblasti zabývá také kvalitou manažerské práce, motivací lidí, interní komunikací a dotýká se tak i otázek firemní kultury a klimatu.