Zpráva o průhlednosti

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.
Obchodní rok končící 30. června 2016


Tuto zprávu vydáváme v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a ve smyslu požadavků článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných závěrek („směrnice o auditu“).


Dokument je k dispozici zde (pdf 486 KB)