Etika a transparentnost

View this page in: English

Naše prestiž a dlouhodobý úspěch závisí na důvěryhodnosti, profesionalitě a mravní integritě každého zaměstnance. Proto jsme vytvořili etický rámec zahrnující příslušné směrnice a pravidla. Zároveň se snažíme o vytváření kultury, která podporuje etické jednání, bezúhonnost, objektivitu a profesionální způsobilost.

 

Etický kodex

PwC se při své práci řídí platnými profesními standardy, zákony a dalšími právními normami, vnitřními předpisy a zásadami. Etický kodex (Code of conduct) je závazný pro všechny zaměstnance PwC a vychází z našich základních hodnot: nejvyšší kvalita, týmová práce a prvenství.

 

Etická linka a školení na téma etiky

Etická linka je důležitý nástroj, který mohou všichni zaměstnanci využít pro sdělení jakéhokoliv problému nebo stížnosti na neetické jednání.

 

Politika nezávislosti

Firemní strategie nezávislosti nám umožňuje zajistit, aby obchodní vztahy vznikaly a fungovaly bez vedlejších finančních zájmů, bez osobních či podnikatelských vztahů s našimi auditovými klienty a jejich přidruženými organizacemi. Všichni zaměstnanci jsou povinni zúčastnit se interaktivního školení a každoročně vyplnit potvrzení vlastní nezávislosti.

 

Výběr klientů

Naše důvěryhodnost závisí také na integritě našich klientů. Pracujeme pouze pro takové společnosti, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem a neporušují etické principy. Zavedli jsme důkladné procesy na vyhodnocování možného dopadu spolupráce s potenciálními i stávajícími klienty na naše dobré jméno na trhu.

 

Kvalitní služby klientům

Každoročně provádíme průzkum spokojenosti klientů s našimi službami. Neustálý dialog s klienty o kvalitě služeb a o hodnotách, které jim přinášíme, je klíčovou součástí vzájemných dobrých vztahů.