Nemovitosti

View this page in: English budova PwC Praha

V PwC Česká republika pracuje zavedený tým zkušených profesionálů poskytujících daňové a právní služby, auditorské služby a služby v oblasti podnikových financí, kteří disponují znalostí trhu s nemovitostmi, a kteří jsou připraveni spolupracovat s významnými hráči na tomto trhu při řešení problematických situací, které jsou v současné době v oblasti nemovitostí aktuální.

Poskytujeme poradenství pro fondy, společnosti i jednotlivce, kteří se zabývají investováním do nemovitostí, developmentu, financování, provozu a výstavby v širokém záběru problémů napříč regionem.

PwC v regionu střední a východní Evropy (dále v textu jen „CEE“) vystupuje jako jedna společnost. V rámci tohoto celku tvoří tým pro trh s nemovitostmi v regionu CEE integrovanou síť, která díky vzájemnému sdílení znalostí a zkušeností usnadňuje mezinárodní spolupráci při poskytování služeb zahraničním či nadnárodním společnostem.

Tým pro trh s nemovitostmi v regionu CEE úzce spolupracuje s ostatními evropskými a světovými kancelářemi, které jsou součástí globální sítě PwC.


Jakým problémům čelíte a jak vám můžeme pomoci s jejich řešením?

Problematika v odvětví nemovitostí může být velmi komplexní, často zahrnuje mnoho jurisdikcí a může být předmětem častých změn legislativy. Pro dosažení komplexního řešení z hlediska obchodu, efektivity a nákladů potřebujete zkušený tým v mnoha oblastech a v mnoha teritoriích, který je schopen reagovat rychle a zvážit všechny aspekty vašeho podnikání a prostředí, ve kterém se nacházíte.

Nákupy / prodeje

Poskytujeme poradenství při nákupech a prodejích nemovitostí straně kupujícího i prodávajícího. Tyto služby zahrnují identifikaci klíčových právních, finančních a daňových dopadů až k prověrce společnosti (due diligence), spolu s poradenstvím při vyjednávání transakce včetně posouzení smluv o nákupu akcií. Vhodné strukturování transakcí je klíčové pro dosažení jakéhokoli obchodního cíle i z pohledu daňové efektivity. Poskytujeme také poradenství spojené s investičními prospekty, finančním modelováním a dokumentací k transakcím z právního, finančního a daňového hlediska.

Více zde

Daňové strukturování

Dosažení optimální daňové struktury je klíčovým aspektem maximalizace výnosnosti investice. Náš tým daňového strukturování je úzce spojen s mezinárodní sítí PwC a zajišťuje, že nejnovější znalosti a příležitosti mohou být brány v úvahu a implementovány tak, aby uspokojily potřeby našich klientů.

Více zde

Správa investic

Jelikož se pozornost firem posunula od nákupu ke správě investic, stávající systémy nemusí být vždy pro tento účel zcela vyhovující a některé firmy mohou v určitých souvisejících oblastech postrádat dostatek zkušeností. Naše globální síť nám poskytuje zázemí a přístup k rozsáhlému seznamu historicky poskytnutých služeb klientům v oblasti zavádění a rozvoje systémů pro poskytování komplexnější úrovně správy investic. Tyto služby mohou zahrnovat vše od poskytování účetních služeb nebo podpory personálního oddělení až po provádění nemovitostního auditu a auditu nákladů za služby.

Audit

Poskytujeme externí auditorské služby a prověrky podle Mezinárodních standardů i podle auditorských směrnic platných v České republice.

Více zde

Strategické oceňování

Náš tým zkušených odborníků v oblasti oceňování poskytuje svoje služby v souladu s místní legislativou. Disponuje bohatými zkušenostmi z různorodých projektů zaměřených na oceňování společností při restrukturalizaci majetkové účasti prostřednictvím fúzí, akvizic či rozdělení. PwC je oprávněno asistovat při prodeji akcií či jiných aktiv v roli soudního experta.

Více zde

Řízení rizik

Jelikož jsou fondy pod stále větším dohledem regulátorů, finančních institucí a investorů, zintenzivnil se důraz na řízení rizik a soulad s právními předpisy. Náš tým pro řízení rizik má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství a podpory v oblastech interního auditu, prověrek interních kontrol a zajištění souladu s regulatorními předpisy (compliance).

Více zde

Treasury a financování

Náš treasury tým pomáhá mnoha fondům s implementací strategie řízení rizik zejména při zajištění měnového a úrokového rizika. Náš poradenský tým také spolupracuje s našimi klienty při získávání financování a má bohaté zkušenosti s poskytováním podpory při restrukturalizaci existujících finančních/auditních služeb tak, aby pomohl zajistit bance dodatečné závazky (tzv. kovenanty).

Řízení změn

Změny v současné době vyžadují také schopnost pružně reagovat jak během developmentu a výstavby, tak i ve fázi investování. Nabízíme celou škálu obchodního poradenství zahrnující právní, účetní a daňové aspekty, které je potřeba vzít v úvahu jak ze strany vlastníků, tak i nájemců. Součástí těchto služeb je plná podpora při přípravě smluvní dokumentace, identifikace a řešení problémů.

Více zde

Soulad s právními předpisy

Nabízíme širokou škálu služeb včetně daňového a účetního poradenství pro zajištění souladu s českou legislativou i Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále v textu jen „IFRS“).

Více zde

Akademie

Poskytuje profesionální školení šitá na míru potřebám našich klientů. Nabízíme rozsáhlý ACCA program, který funguje již několik let, dále jsme jedni z mála na trhu, kteří poskytují mezinárodně uznávaný IFRS Diplom a také prestižní kvalifikaci CIPD pro personální manažery.

Více zde