Maestro

Řídíme správně výkon našeho podniku?

Podnik je živý organismus. To, v jaké je kondici, jaký výkon dlouhodobě podává a zda se udrží na špičce, záleží na aktuálním zdravotním stavu, průběžném tréninku i podpoře, kterou poskytuje doprovodný tým.

Maestro je jednodenní interaktivní seminář, který vlastníkům podniku pomůže:

  • zjistit diagnózu „zdravotního stavu“ podniku a připravenosti na požadovaný výkon
  • doporučit vhodný „trénink a životní styl“, který umožní dosáhnout stanovených cílů
  • zajistit podporu a motivaci všech, na nichž výkon závisí

Maestro je spolehlivá a bezpečná platforma pro nalezení odpovědí na klíčové otázky:

  • Co je srdcem našeho podniku? (Kde jsou vaše zdroje dlouhodobé hodnoty?)
  • Míříme všichni na stejný cíl? (Existuje ve vedení shoda o prioritách?)
  • Proč nám někdy nestačí dech? (Co vám brání dosáhnout vyššího výkonu?)
  • Táhneme za jeden provaz? (Rozumí zaměstnanci našim cílům? Podporují je?)
  • Dokážeme si to vyříkat? (Jak řešíme rozpory? Dáváme prostor novým nápadům?)
  • Kudy vede naše cesta k cíli? (Umíme se posunout od slov k činům?)

 

Proč společnosti, které mají jasnou vizi a strategii,nedosahují stanovených cílů?

− Ve vedení není shoda o strategii či dlouhodobých cílech

− Neexistuje konkrétní akční plán pro dosažení strategie

− Zaměstnanci nejsou motivováni k plnění cílů či jim nerozumějí

− Řízení je příliš intuitivní a neodpovídá reálné komplexitě podniku

− Organizace společnosti je roztříštěná a jednotlivé složky nejdou stejným směrem

− Při plánování není kontinuita, dlouhodobé cíle nejsou podpořeny ročními plány

− Vývoj a prostředí v regionech či zemích, kde podnik působí, je zcela odlišný

 

Co díky semináři Maestro získáte za jediný den?

+  Ujasníte si faktory, které negativně ovlivňují váš výkon a limitují dosažení cílů

+  Získáte nový a nezávislý názor na dosavadní postupy a slabá místa

+  Vytvoříme bezpečnou platformu pro nalezení nesouladů a diskusi o rozporech

+  Dosáhnete shodu vedení ohledně dalšího vývoje a potřebných krocích

+  Zjistíte, co chybí k dosažení součinnosti napříč jednotkami či pobočkami

+  Najdete cestu k získání podpory a zajištění motivace zaměstnanců

+ Zvýšíte míru formalizace a kontroly nad fungováním vašeho podniku

 

Prostřednictvím semináře Maestro vám pomůžeme analyzovat, navrhnout, zvolit, připravit a zavést nástroje a procesy nezbytné pro úspěšné a dlouhodobě udržitelné dosahování vašich cílů.


Maestro je nástroj pro ty, kdo mají vizi a hledají dlouhodobě efektivní, spolehlivou a odpovědnou cestu k jejímu naplnění.


V čem spočívá vaše tajemství dlouhodobého úspěchu?

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014:

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.
 

95 %

generálních ředitelů věří, že do tří let jejich firmě porostou tržby


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2014

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Více

Méně

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 138 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 17 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 

95 %

generálních ředitelů věří, že do tří let jejich firmě porostou tržby


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2014

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR