Maloobchod a spotřební zboží

View this page in: English
Maloobchod a spotřební zboží - úvodní obrázek


Odvětví maloobchodu a spotřebního zboží prochází rychlým vývojem. Důvodem jsou jak změny ve spotřebitelských preferencích, tak rychlý vývoj technologií či například demografické změny. Obchodníci jsou nuceni těmto vlivům přizpůsobit svůj obchodní model, aby dosáhli zisku. V PwC pomáháme předním mezinárodním i českým klientům v odvětví maloobchodu a spotřebního zboží právě těmto výzvám úspěšně čelit.
 

 • Vícekanálový prodej – jak integrovat digitální prodej do modelu kamenných prodejen?
 • Role digitálního kanálu pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží
 • Privátní značky – hrozba nebo příležitost pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží?
 • Privátní značky – management z perspektivy řetězců
 • Vedení transformačního programu
 • Tlak diskontních řetězců – jak proti nim udržet konkurenceschopnost?
 • Management věrnostních programů
 • Analýza profitability zákaznických segmentů / produktových skupin / trhů / prodejních kanálů / jednotlivých obchodů nebo jiných entit
 • GEO-optimalizace na základě profitability jednotlivých prodejních / kontaktních míst v porovnání s potenciálem jednotlivých oblastí
 • Analýza elasticity a dynamická cenotvorba
 • Dynamické slevy dodavatelům
 • Analýza „share of wallet“ (porozumění, jaké příjmy má domácnost, jaké výdaje, co spotřebovává, jak vypadá, v jaké je životné fázi)
 • Analýza nákupního košíku
 • Analýza zákazníků dle behaviorální segmentace
 • Návratnost marketingových investic (analýza efektivity marketingových investic)
 • Identifikace úzkých míst ve výrobě na základě analýzy časových známek
 • Pomoc při rozhodování o otevření nových obchodů na základě geolokační mapy pohybu zákazníků
 • Interní komunikace – doručení sdělení od managementu do obchodů / míst prodeje
 • Odhalení možných chyb nebo podvodů v účetnictví na základě analýzy velkých dat
 • Testování IT bezpečnosti
 • Testování výnosů od přijetí platidla po zaúčtování tržby
 • Ověření tržeb maloobchodníků nájemcům obchodních ploch
 • Pomoc při řešení otázek v oblasti účetnictví a finančního reportingu
 • Audit a další ověřovací služby
 • Právně-obchodní záležitosti / regulatorika (příprava / revize smluv s distributory a/nebo zákazníky, problematika ochrany spotřebitele, zastupování před úřady, zavádění compliance programů atd.)
 • Poradenství při transakcích
 • Zaměstnanost – pracovněprávní otázky
 • Vhodné daňové nastavení marketingových akcí (daně z příjmů a DPH)
 • Bonusy, manka a škody, přefakturace nákladů – nastavení / uplatnění daně z příjmů a DPH
 • Financování – pravidla pro nízkou kapitalizaci – daň z příjmů
 • Nemovitosti (prodej, odpisy, technické zhodnocení) – převodní ceny, daň z příjmů a DPH
 • Další daňová témata