FAQ

Jak dlouho trvá výběrové řízení?

To záleží na oddělení, do kterého se hlásíte. Celý proces může trvat dva až šest týdnů. O konkrétní podobě výběrového řízení budete informováni během prvního kontaktu s námi. Samotné výběrové řízení, tzv. Assessment Centre, je jednodenní.

 

Hlásím se na více pozic, musím online testy opakovat znovu?

Ne. Výsledky online testů jsou platné 12 měsíců. Budete-li se tedy v tomto časovém horizontu hlásit do PwC opakovaně, již není nutné testy znovu skládat – v tom případě nám pouze napište vaši žádost o zařazení do výběrového řízení přes kontaktní formulář nebo na e-mail cz.recruitment@cz.pwc.com  s upozorněním, že již máte online testy hotové.

 

V průběhu online testů jsem je nechtěně přerušil a nyní se do nich již nemohu dostat, co mám dělat?

Pokud se vám podařilo testy omylem přerušit, uvidíte je ve svém profilu jako nedokončené a náš systém vám je nedovolí znovu spustit. Jediným řešením je nás kontaktovat napřímo, vysvětlit situaci a my vám v systému nastavíme možnost testy podruhé spustit. Kontaktovat nás můžete na e-mailu cz.recruitment@cz.pwc.com.

 

Když se mi nepovedly online testy, za jak dlouho je můžu znovu opakovat?

Na další pozici se můžete přihlásit s odstupem minimálně 6 měsíců.

 

Když mi nabídnete zaměstnání, ale stále budu mít nějaké otázky, mohu se s někým poradit, než se definitivně rozhodnu?

Samozřejmě. Naopak doporučujeme, abyste si s někým z nás promluvil o všech svých očekáváních a pochybách, než se opravdu rozhodnete. Je důležité, abyste si svým rozhodnutím byli stejně jisti jako my.

 

Mohu o rok odložit nástup do vaší společnosti?

Je to možné, pokud důvody k odkladu jsou v souladu s potřebami oddělení, kam máte nastoupit. Například když během daného roku budete získávat nové zkušenosti a dovednosti, třeba cestováním.

Jak dlouho po nástupu dostanu skutečně zodpovědnou práci?

Než se nadějete. Očekáváme, že budete téměř okamžitě po skončení úvodního školení schopni vykonávat zodpovědné a náročné úkoly pro klienty. Rychlost postupu u nás závisí především na tom, jak pracujete – od počátku budete součástí nějakého týmu, budete se přímo účastnit všech prací a bude jen na vás, jak přispějete k úspěšnému zvládnutí projektu. Ale nemusíte se bát, že na to budete sami. Schopnost samostatné práce je pro nás důležitá, ale zároveň budeme stále sledovat a podporovat váš rozvoj a postup a poskytovat vám potřebnou podporu.

 

Budu muset hodně cestovat?

V každém oddělení a na každém projektu je jiná potřeba cestovat. Zpočátku budete cestovat kvůli klientské práci spíše v rámci České republiky. Více příležitostí k cestám do zahraničí či k zahraniční stáži v našich pobočkách na celém světě budete mít později, až získáte nutnou odbornou kvalifikaci.

 

Je nástupní plat dostatečně vysoký?

Nástupní platy u nás jsou rozhodně srovnatelné s nabídkou ostatních společností v oboru. Vzhledem k různé situaci na pracovním trhu a rozdílné životní úrovni se mohou lišit v jednotlivých pobočkách. Každopádně se ale snažíme, aby celková odměna (tedy mzda a další výhody) na začátku vaší kariéry pro vás byla atraktivní a uspokojivá.

 

Trochu se obávám, abych se vzhledem k velikosti vaší společnosti necítil jen jako malá součástka obrovského ústrojí.

Na celém světě máme více než 180 000 zaměstnanců, což asi může vyvolávat takové obavy. Náš úspěch ale závisí na schopnostech a dovednostech každého z nás, a proto musíme ke svým zaměstnancům přistupovat velmi individuálně. Nováčky z řad absolventů VŠ pravidelně hodnotíme a dáváme jim možnost projevit a uplatnit se při práci s různými lidmi, v různých týmech a také v různých zemích. Mohou využít systém školení a hodnocení, zkušeností a rad svého kouče a také své pracovní skupiny. K dosažení zodpovědnější pozice jim pomůže i složení příslušných odborných zkoušek. Lidé, kteří jsou iniciativní a mají dobré nápady, mají cestu k postupu vždy otevřenou.

 

Jakým způsobem sledujete a hodnotíte kariérní postup?

Máme pravidelné každoroční hodnocení, při němž shrnujeme poznatky z průběžných hodnocení, která každý zaměstnanec dostává během roku po skončení jednotlivých projektů. Každý pracovník má svého kouče, jenž mu pomáhá s rozvojem kariéry, a mentora, který mu dává praktické rady a doporučení pro každodenní práci. Využíváme globální kompetenční model, který kombinuje sadu osobních hodnotících kritérií a zpětnou vazbu získanou po skončení projektů a umožňuje nám posoudit, jak se vyvíjí vaše kariéra.

 

V jakém odvětví působí vaši klienti?

Ve všech průmyslových odvětvích. Máme více klientů a z více sektorů než jakákoli jiná poradenská společnost, v Česku i na celém světě. Práce u nás je proto opravdu velmi rozmanitá a určitě se nebudete nudit. Od začátku budete získávat hodně různorodých zkušeností a postupně budete moci využít řadu zajímavých pracovních příležitostí.

Jak je to s mimopracovním životem u PwC?

To hodně záleží na vás - zaměstnancích. V mnoha našich pobočkách jsou k dispozici kavárny, nabízíme členství ve sportovních klubech a dalších zařízeních pro volný čas apod. Jednotlivá oddělení pořádají během roku řadu neformálních akcí, např. tzv. Away Days (několikadenní výjezdy mimo kancelář), vánoční party, oslavy zkoušek aj. Často budete pozváni i na společenskou akci u klienta. Také naše úvodní školení by vám měla pomoci rychle se seznámit s kolegy a navázat pevnější vztahy s těmi, s nimiž si nejvíc rozumíte. Tyto vztahy, pracovní i přátelské, pak často trvají velmi dlouho.

 

Dá se stáž v PwC zvládnout současně se školou?

Ano. Když zaměstnáváme studenty, chápeme, že škola je pro ně priorita. Od stážistů očekáváme v průměru zapojení se alespoň 3 dny v týdnu. Vždy ale záleží na domluvě s manažerem projektu.

 

Jaké benefity můžu od práce v PwC očekávat?

Náš kolega - čerstvý absolvent - z daňového a právního oddělení Tomáš Hollmann odpovídá: "Největší benefit vidím v tom, že pracuji s mladými lidmi a můžeme se stýkat i mimo práci. Další benefit vidím v tom, že se zde dostanu k velkým projektům, které jsou technicky velice složité. Pokud bych měl mluvit o benefitech souvisejících s výkonem práce, pak bych vyzdvihl stravenky, penzijní připojištění a interní školení. Nemohu opomenout také sportovní a teambuildingové akce. Stejně tak i soukromou výuku angličtiny, která se zde využívá v 80 % práce."

Jak hodně mi pomůžete při získání odborné kvalifikace?

Odborná školení probíhají jak přímo na pracovišti, tak v rámci speciálních kurzů. PwC hradí náklady na odborné kurzy, které jsou ukončeny kvalifikační zkouškou, a poskytne vám studijní volno. Kolegové z vaší pracovní skupiny, váš manažer a váš kouč vám také během celého procesu pomáhají. Dále jsme připravili řadu školení zaměřených na osobní rozvoj, IT dovednosti a celkové rozšiřování odborných znalostí, které potřebujete pro svou práci. Může vás tak čekat mnohem více studia a přípravy, než je třeba jen pro konkrétní kvalifikační zkoušku jako certifikovaný auditor či daňový poradce.

 

Jsou odborné kvalifikační zkoušky náročné?

V rámci výběrového řízení se snažíme posoudit i vaši schopnost složit tyto zkoušky. Pokud jste tedy úspěšně prošli, nepochybujeme o tom, že kvalifikační zkoušky složíte bez problémů. Určitě to není nic snadného, ale celou dobu vám budeme radit a pomáhat, abyste dosáhli těch nejlepších možných výsledků.

Asistent auditora

Co budu konkrétně dělat první rok na pozici Asistent auditora?

Činností je celá řada. Nejdůležitější je si uvědomit, že jako čerstvý absolvent budete v prvním roce zejména pomáhat starším a zkušenějším kolegům. Do vašich kompetencí bude spadat například:

 • celá řada administrativních činností od tabulek v Excelu až po dokumentování auditu v našem interním systému, přičemž dokumentace je vedena v angličtině
 • cestování za klientem a práce u něj na pracovišti - dohledávání účetních dokladů, jejich kontrola, porovnávání, rekonciliace, ale i komunikace s klientovými účetními, případně i inventury
 • práce probíhá vždy v týmu, proto jsou její součástí týmové porady či telefonické rady od manažera
 • studium ACCA - již v prvním roce složíte několik zkoušek
 • zaučování studentů, kteří vám budou na auditu pomáhat
 • důležité je taky vědět, že na začátku projdete intenzivním měsíčním zaškolením

Pokud jde vše tak, jak má, příští rok se potom vrátíte ke stejnému klientovi, ale již budete vést mladší kolegy a mít zodpovědnější úkoly.

Konzultant v daňovém oddělení

Součástí prvního roku Konzultanta v daňovém a právním oddělení je rotace po různých odděleních - jakých? Jaká je v jednotlivých odděleních pracovní náplň?

Během prvního roku nováčci rotují mezi odděleními DPH, Převodní ceny (Transfer pricing), Korporátní daně (Corporate Tax) a oddělení Příprava daňového přiznání (TMAS).

V jednotlivých odděleních je čeká zhruba tato pracovní náplň:

 • DPH - práce s excelem a příprava měsíčních daňových přiznání k DPH
 • Převodní ceny - příprava nabídek, benchmark a transfer-pricingové dokumentace
 • Korporátní daně - Zpracovávání judikátů, Research, daňové a účetní askepkty daňových struktur, report due diligence
 • TMAS - příprava daňových přiznání - tzn. návštěva klientů, diskuze s nimi o různých daňových aspektech a kompletace daňového přiznání, Risk management

Po prvním roce a seznámení se se všemi odděleními pak nováček nastoupí do oddělení, které si zvolil v rámci výběrového řízení.

Více o práci daňového konzultanta během prvního roku v PwC naleznete zde.

Asistent auditora v oddělení Řízení rizik (RAS)

Co budu konkrétně dělat první rok na pozici Asistent auditora v oddělení Řízení rizik (RAS)?

Oddělení RAS je do značné míry specifické a vybočuje ze zažité představy o práci v auditu. Již na pozici asistenta je vyžadována vysoká míra autonomie, schopnosti řízení.

Co vás v RAS čeká už v prvním roce:

 • Komunikace se zástupci klientů při auditu IT v rámci podpory finančního auditu (převážně IT ředitelé a IT manažeři, ale i zástupci jiných oddělení).
 • Plánování schůzek, tvorba agendy a řízení jednání s klienty.
 • Zodpovědnost za získání informací a podkladů od klienta.
 • Samostatná práce pro klienty (s podporou seniornějšího kolegy).
 • Testování IT kontrolního prostředí a business procesů klientů.
 • Tvorba auditní dokumentace.
 • Plánování časového harmonogramu projektů.
 • Zodpovědnost za výstupy práce, komunikace nálezů seniorním kolegům a následně klientovi.
 • Využití jazyka SQL pro analýzu objemných klientských dat.
 • Spolupráce na interním auditu nebo např. testování SOX  kontrol u klientů.
 • S vzrůstajícími zkušenostmi budete více zapojováni do náročnějších projektů pro naše klienty jako je Analýza rizik, Quality Assurance IT projektů, Compliance Review, IT Security Review, Analýza podnikových systémů – SAP, Project Management, Software Asset Management a mnoho dalších.

Z hlediska pracovní náplně je důležité především logické a systematické myšlení a dobrý obecný přehled v IT. S úspěchem také využijete své technické znalosti (SQL, programování ve VBA a další).

 

 

Jestli chcete vědět konkrétní informace a přímé zkušenosti, zeptejte se kolegů, kteří do PwC nedávno nastoupili - na Facebooku.

 


Pokud se chcete zeptat ještě na cokoli dalšího, zeptejte se Daniely Čapkové.