Co děláme

 

Spolehlivé účetnictví a finanční informace jsou základem kvalitního řízení. V čase růstu i krize se naši klienti mohou spolehnout na to, že je budeme informovat o všem, co potřebují vědět.

 

Jako auditor a odborník na účetnictví můžete pro klienty zajišťovat:

 • audit a statutární audit podle regulačních požadavků jednotlivých průmyslových odvětví s využitím celosvětové metodologie PwC
 • účetní poradenství ohledně nejdůležitějších účetních rámců (české předpisy, mezinárodní standardy, účetní zásady USA, Velké Británie, Německa a další) včetně školení pracovníků klienta
 • podporu při zavádění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tedy plánování a realizaci přechodu v kontextu běžící obchodní činnosti klienta
 • pomoc se správou a řízením (corporate governance) podle platných předpisů a uznávaných zásad

 

Více informací zde.

 

 

Každé obchodní rozhodnutí má daňové důsledky. S pomocí dobrého daňového poradce se podnik může spolehnout na to, že na daních nezaplatí víc, než musí. Ale ani méně, než má.

 

Jako daňový konzultant se můžete zaměřit na:

 • Přímé daně

  Ve spolupráci s oddělením poradenských služeb se budete věnovat daňovému plánování při podnikových transakcích a restrukturalizacích. Můžete se zaměřit na problematiku mezinárodního zdanění, transferových cen či zdaňování nemovitostí, na poradenství pro podniky v daňovém či soudním řízení nebo na daňové otázky při využívání podpory z veřejných zdrojů (investiční pobídky, fondy EU či další dotace a granty).
 • Nepřímé daně

  Budete pomáhat podnikům správně stanovit DPH, spotřební či ekologické daně a cla jak podle českých zákonů, tak i v kontextu podnikání na jednotném evropském trhu a na celém světě.
 • Zahraniční pracovní pobyty

  Tato oblast zahrnuje veškerou agendu související s pracovními pobyty a zdaněním Čechů v zahraničí a cizinců v ČR.
 • Personální poradenství

  Tedy strategické poradenství při řízení lidských zdrojů (např. personální audit, odměňování, řízení výkonu, zvyšování produktivity, spolupráce se zahraničními investory atd.). Stále více společností na českém trhu využívá naše studie o odměňování (PayWell) a řízení lidských zdrojů (HR Controlling).

 

Více informací zde.

 

 

Dlouhodobý úspěch vyžaduje dlouhodobou strategii a cíle, které jsou založeny na pevných hodnotách. V poradenství tohoto pomáháme dosáhnout.

 

Jako poradce pro podniky a veřejné instituce se můžete specializovat na:

 • plánování a realizaci transakcí (fúze, akvizice, odprodeje) včetně všech souvisejících analýz, strategií, vyjednávání apod.
 • podnikové finance a restrukturalizace (pomoci podniku z kritické situace, chránit, obnovit či zvyšovat hodnotu, provést restrukturalizaci, najít strategického investora…)
 • zvyšování výkonnosti a ziskovosti podniků prostřednictvím efektivnějšího finančního, provozního a IT řízení, kontroly nákladů a lepšího řízení rizik
 • vyšetřování a forenzní služby, zahrnující jak skutečné vyšetřování podvodů (i s využitím IT), tak podporu při arbitrážích, soudních přích, vyřizování pojistných nároků či ošetření licenčních práv