Tipy pro vás

Rady a tipy pro účast na assessment centru

Autor: Daniela Čapková, HR senior specialista
Datum: březen 2014

 1. Co je to Assessment Centre?
  Assesment Centre (AC) je moderní forma výběrového řízení, které se stále častěji využívá při výběru nových zaměstnanců, a to zejména u juniorních pozic, kdy nemají kandidáti dostatek pracovních zkušeností. Touto formou si firma "zjišťuje", nejen jak kandidáti reagují na nečekané situace, ale také, jak jsou schopni pracovat v týmu. Připravte se na to, že se setkáte s 6-8 dalšími kandidáty na tuto pozici. Je potřeba zvolit strategii, jak nejlépe v této konkurenci uspět.

  Dalo by se říci, že zde platí pravidlo zlaté střední cesty. Na AC musíte zaujmout, ale nesmíte odstrčit ostatní kandidáty do ústraní. Takové chování personalistům naznačí, že nebudete pravděpodobně nejlepší týmový hráč, ačkoliv to ve svém životopise tvrdíte. Počítejte s tím, že si na AC budete muset vyhradit několik hodin (i celý den). Je proto moudré odložit další povinnosti na jiné dny, abyste se dokázali na svůj výkon soustředit.

 2. Kdo je připraven, není překvapen
  Ačkoliv si firmy hlídají své know-how a obsah AC nesdělují předem, zkuste se připravit a zjistit, co vás může čekat. Zjistěte si informace o společnosti a o pozici a zkuste si připravit odpovědi na otázky, čím právě vy můžete dané firmě přispět. Na některé otázky můžete odpovídat před ostatními, a proto je dobré vymyslet něco, čím "porotu" zaujmete.
  Cílem AC je navozovat reálné a často stresové situace, během kterých mají kandidáti možnost projevit své schopnosti a vlastnosti. Své konkurenty berte tento den jako kolegy a snažte se je podporovat, i když soupeříte o stejnou pozici.

 3. Co očekávat – průběh AC

  • Představení: Připravte se na to, že stejně jako ve škole a jiných skupinových akcích se budete představovat. Vymyslete si pár vět, které vás charakterizují, odkud přicházíte a proč jste se rozhodl se výběrového řízení zúčastnit. Věnujte pozornost ostatním, poslouchejte je a chovejte se k nim slušně, i když jsou to vaši konkurenti.

  • Skupinové diskuze a případové studie: Častou součástí AC jsou skupinové diskuze a případové studie. Účastníci mají prostor k diskuzi na určité téma, které je často obecné nebo z aktuálního dění. Hodnotí se iniciativa, schopnost argumentace, verbální a neverbální projev, akceptování názoru jiných apod. Při skupinové diskuzi je cílem skupinky najít společné řešení, proto je důležité chápat ostatní jako členy týmu, a ne jako protihráče. Nenechte se zaskočit časovým limitem ke splnění úkolu a rozvrhněte si jednotlivé kroky tak, abyste měli nad časem kontrolu.

  • Testy, pohovor: Další součástí AC jsou nebo mohou být doplňující jazykové či psychologické testy a také osobní pohovor, u kterého se potkáte s personalisty a proberete váš životopis.
  .

 4. Zpětná vazba je základ
  Nedílnou součástí přípravy je sebereflexe. Zeptejte se kamarádů či kolegů, jak na ně působíte a jaké podle nich máte vlastnosti a vezměte si takový feedback k srdci. V PwC si zakládáme na tom, že každý kandidát dostane zpětnou vazbu na svůj výkon již během AC. Tato zpětná vazba může být velmi přínosná pro další rozvoj či kariérní postup kandidátů. Zároveň neváhejte personalistům sdělit, zda se vám proběhlé AC líbilo či nelíbilo.

 5. Jak se na AC chovat?
  Počítejte s tím, že vás čekají vypjaté situace a náročné úkoly. Nenechte se tím ale odradit, úspěch přeje připraveným, proto se na AC dobře připravte. Seznamte se podrobněji s firmou na jejích webových stránkách, pečlivě prostudujte pozici, o kterou se ucházíte, rozmyslete si, co byste o sobě rádi řekli a přijďte dostatečně odpočatí. Buďte otevření, usměvaví a přirození, nestylizujte se pouze do role, o které si myslíte, že personalisty zaujme. Buďte sami sebou a ukažte, co ve vás skutečně je.

Budeme se těšit, že se na jednom z našich AC potkáme!

Rady a tipy jak na motivační dopis

Autor: Daniela Čapková, HR senior specialista
Datum: únor 2014

 1. K čemu slouží motivační dopis?
  Motivační nebo-li průvodní dopis je velmi důležitou součástí žádosti o práci či stáž a rozvádí informace z vašeho životopisu. Má za úkol personalistu přesvědčit, že právě vy jste tím nejlepším kandidátem na danou pozici a máte pro práci odpovídající motivaci a předpoklady, které nemusí být ze životopisu patrné. Motivační dopis může být součástí vašeho CV, může být poslán jako samostatná příloha anebo může sloužit jako tělo emailu, který personalistovi posíláte.

 2. Jak by měl motivační dopis vypadat?
  Je důležité, aby byl váš průvodní dopis stručný, výstižný a zajímavý. Doporučený rozsah je maximálně jedna stránka A4 (představte si personalistu, který na svůj inzerát dostane dvě stě životopisů a dvě stě motivačních dopisů a musí během velmi krátké doby vybrat nejlepší kandidáty). Jedná se o dopis, a neměly by tedy chybět adresy (vaše i potenciálního zaměstnavatele), oslovení, pozdrav a případně vlastnoruční podpis. Zároveň uveďte, jak jste se o nabídce dozvěděli. Velmi často opomíjená je gramatika, ale věřte, že dopis plný chyb (i sebevíc zajímavý) personalistu odradí. Proto motivačnímu dopisu věnujte stejnou pozornost jako životopisu. Dopis ukončete tzv. pozitivními formulacemi - že věříte, že váš profil personalistu zaujme a doufáte v osobní setkání.

 3. Jak nejlépe zaujmout?
  Cílem motivačního dopisu je upozornit na to, čím se lišíte od ostatních kandidátů. To uděláte nejlépe tak, že se odkážete na informace uvedené v inzerátu a vyzdvihnete, že právě vy máte to, co firma hledá. Zároveň to personalistovi ukáže, že jste inzerát četli a hlásíte se opravdu na konkrétní pozici (je rozdíl mezi dopisem "na míru" a obecným dopisem, který rozesíláte na 20 pozic). Je také potřeba zdůraznit, že veškeré informace uvedené jak v životopise, tak v motivačním dopise by měly být pravdivé.

 4. Co napsat, když jste student bez praxe?
  Pokud jako student nemáte zkušenosti v oboru, uveďte vaše studijní a mimoškolní aktivity či úspěchy a to, co si myslíte, že bude přidaná hodnota nejen pro vás, ale také, čím vy můžete firmě přispět. Zdůraznit můžete vaše znalosti, schopnosti či zájmy, které by s pracovní pozicí mohly souviset (práce s počítačovými programy, komunikační dovednosti, analytické schopnosti …), zaměřit se můžete ale také na vaši motivaci nebo kariérní cíle. Pokud se hlásíte na stáž do PwC, určitě bude vhodné, pokud nastíníte vaši časovou flexibilitu a přibližný počet či rozvrh hodin, který budete moci stáži věnovat.

Jak na CV? Odpovědi na nejčastější dotazy

Autor: Zlata Drbalová, HR senior specialista
Datum: prosinec 2013

 1. Jaké osobní údaje v CV uvést?
  Z životopisu musí být především jasné, komu patří – svoje jméno tedy uveďte tak, aby bylo vidět na první pohled. Před, případně za jménem můžete uvést vaše akademické tituly. Zda uvedete další osobní údaje, záleží již čistě na vás – adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo datum narození uvádět můžete, ale nemusíte. Naopak prohlášení o zdravotním stavu nebo informace o tom, zda jste kuřák, do životopisu nepatří.

 2. Jaké kontakty by mělo CV obsahovat?
  Jednoduchá odpověď – hlavně ty aktuální. Samozřejmostí je telefonní číslo, na kterém vás personalista může zastihnout, a také e-mailová adresa. Doporučujeme si pro komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem vytvořit seriózní e-mailovou adresu, která obsahuje vaše příjmení, případně i jméno. Různé kódované nebo zkratkovité adresy typu xy02v@... nebo „roztomilé“ adresy typu beruska001@... se pro tuto komunikaci nehodí.

 3. Mám dát na CV fotku?
  Nikde není řečeno, že v životopise fotka být musí. Nicméně fotografie životopis vždy svým způsobem personifikuje. Pokud se rozhodnete si na životopis fotku dát, použijte pouze fotografii pasového formátu v odpovídajícím oděvu. Rozhodně se nehodí např. fotky v plavkách z vaší poslední dovolené, nebo z párty, kde sice máte úsměv amerického herce, ale je vidět, že jste svůj obličej jen vyřízli z většího celku.

 4. Jak a podle čeho řadit zkušenosti v CV?
  Životopis by měl obsahovat dvě hlavní sekce – vzdělání a pracovní zkušenosti. Pokud jste student nebo absolvent, pravděpodobně začnete tím, co je pro vás nejaktuálnější – tedy oddílem věnovaným vzdělání. Vzdělání i pracovní zkušenosti by pak měly být řazeny chronologicky od té nejaktuálnější, po tu nejstarší.

 5. Jak mám své zkušenosti v CV popsat?
  Jasně, stručně a konkrétně. Pokud prozatím nemáte dostatek pracovních zkušeností, snažte se co nejvíce popsat své školní úspěchy – podělit se můžete o své oblíbené předměty, témata stěžejních seminárních či závěrečných prací, členství ve školních klubech, studentských organizacích apod. Zároveň by mělo být vždy jasné, od kdy do kdy která zkušenost trvala. Pokud stále studujete, uveďte také, ve kterém jste ročníku, a kdy studium plánujete ukončit.

 6. Jaké další údaje by mělo CV obsahovat?
  Kromě osobních údajů, kontaktů, sekcí vzdělání a pracovní zkušenosti by váš životopis měl obsahovat ještě minimálně informace o jazykové vybavenosti a IT dovednostech. Můžete uvést i účast v dalších projektech, soutěžích, dobrovolnickou činnost, publikační činnost nebo koníčky.

 7. Hodí se v životopise uvést zkušenost u konkurence?
  Nebojte se do životopisu uvést pracovní nebo jinou zkušenost (např. workshop nebo soutěž) získanou u konkurenční společnosti. Kandidáti si často myslí, že pokud takovou zkušenost uvedou, mohlo by jim to uškodit. Opak je ale pravdou!

 8. Počítá se i brigáda mimo obor jako zkušenost?
  Pokud se hlásíte do poradenské společnosti, mohlo by se zdát, že letní brigáda např. sbírání malin, rozvoz pizzy nebo řízení kamiónu je nerelevantní a bude lépe ji v životopise neuvádět. To ale není pravda – každá zkušenost se počítá. Zkuste se zamyslet, jakou kompetenci jste při zdánlivě nerelevantní brigádě získali – vždy se dá najít něco, co můžete prodat.

 9. Jak mám popsat úroveň svých jazykových znalostí?
  Svou jazykovou vybavenost popište pravdivě a jasně. Sebehodnocení typu anglický jazyk = znalost dobrá, personalistovi mnoho neřekne. Hodnocení můžete provést na základě evropského referenčního rámce pomocí hodnocení A1 až C2. Nezapomeňte uvést certifikáty či jazykové pobyty v zahraničí, případně i dlouhodobější cestování. Informace doplňte o data zkoušek či pobytů.

 10. Mám psát CV v češtině nebo v angličtině?
  Životopis napište ve stejném jazyce, ve kterém je psaný inzerát na danou pozici. Pokud ale víte, že se jedná o americkou/německou společnost a vy tento jazyk ovládáte, nic nezkazíte tím, že pošlete životopis také v tomto jazyce. Rozhodně je dobré pročíst si webovou prezentaci společnosti, zejména sekci Kariéra, kde můžete najít také informace o dalších požadovaných jazycích/dokumentech.

 11. Jak mám CV graficky upravit?
  Na úpravě CV si dejte hodně záležet – nepoužívejte více než dva druhy písma, dejte si pozor na zarovnání, překlepy a samozřejmě také pravopisné chyby. Nezapomeňte, že životopis je vaše vizitka. Nesnažte se být originální za každou cenu – nepoužívejte příliš mnoho grafiky nebo barev. Personalista si životopis velmi často tiskne černobíle, a pak vaše efektní barevná úprava může mít zcela jiné vyznění.

 12. Kolik stránek by mělo mít CV?
  Rozhodně ne více než dvě. Pokuste se svoje dosavadní zkušenosti popsat jasně a srozumitelně a přesto stručně. Personalistu rozhodně neohromíte šestistránkovým výčtem všech vašich zkušeností, ačkoliv mohou být zajímavé. Životopis by měl obsahovat především vaše zkušenosti a nabyté kompetence relevantní k pozici, o kterou se ucházíte. Zbytek pak můžete zmínit, či podrobněji rozvést při pohovoru.

Jak personalisté vnímají studentské stáže?

Autor: Lenka Matoušová
Datum: 11.9.2013

Velmi pozitivně, alespoň u nás v PwC ČR. Studenty si pečlivě vybíráme. Každého uchazeče čeká náročné výběrové řízení, de facto stejné, jakým procházejí čerství absolventi, kteří se hlásí na plný úvazek. Studenty, kteří u nás úspěšně zvládají své pracovní úkoly, si chceme udržet dlouhodobě a po skončení studia jim nabízíme trvalé zaměstnání. Obě strany si tak mohou vyzkoušet spolupráci „nanečisto“.

Tito absolventi pak přesně vědí, co je u nás čeká, jak vše v konzultační firmě funguje a jak náročné zaměstnání to může být. Zároveň mají jasnou představu o tom, co všechno se u nás můžou naučit. Pro studenta to může být i cesta, jak poznat práci auditora či daňového poradce. A i když se v budoucnu bude chtít věnovat něčemu jinému, bude z této zkušenosti čerpat cenné poznatky celý svůj profesní život.

Většina studentů velmi oceňuje práci v týmu zkušených a schopných odborníků. Nejvíce se studentům u nás líbí, že po ukončení studia jim firma umožňuje další vzdělávání formou odborných kurzů, přednášek i tréninků celé řady sociálních dovedností. Stávají se z nich pak nejen odborníci ve zvolené oblasti (např. auditu, daní či poradenství), ale stanou se z nich i experti v tom, jak správně prezentovat před skupinou lidí, jak vést správně jednání, jak prosadit svůj názor apod.

Studentská stáž pro studenty tak trochu znamená vstupenku do světa poradenských firem a pro nás personalisty možnost ověření, že student má skutečný potenciál zvládnout jak naše pracovní nároky, tak i týmovou spolupráci.

Kromě všech poznatků a zkušeností si ale jistě student odnáší i spoustu nových kontaktů se zajímavými lidmi, jak u nás ve firmě, tak i na straně našich klientů. Navíc v našem mladém kolektivu je zábava a legrace přirozenou součástí každého pracovního dne, takže věříme, že stáž je to pro studenta přínosná v mnoha rovinách.

Desatero úspěchu ve výběrovém řízení na vaši vysněnou pozici

Autorka: Agáta Hatoková
Datum: březen 2013

 1. Zjistěte si co nejvíce o firmě.
 2. Informujte se, jak bude výběrové řízení probíhat.
 3. Zvolte vhodné oblečení, nezapomeňte na první dojem.
 4. Buďte uvolnění a přirození, nestylizujte se do rolí, které vám nesednou.
 5. Soustřeďte se na fakta a konkrétní příklady, nezkreslujte a nezacházejte do přílišných detailů.
 6. Buďte aktivním partnerem rozhovoru, ale nepřerušujte a nemluvte příliš dlouho.
 7. Ptejte se na to, co vás čeká a co se od vás očekává - prokažte zájem. Zajímejte se i o dlouhodobou perspektivu a možnosti rozvoje.
 8. Ujasněte si svá platová očekávání, ale buďte připraveni se flexibilně domluvit.
 9. Využijte návštěvu společnosti k získání prvního dojmu o firemní kultuře.
 10. Udělejte si na pohovor dostatek času, nespěchejte. Na konci poděkujte.


Hodně štěstí Vám přeje tým PwC

 


 • Mnoho dalších tipů uveřejňujeme také na našem Facebooku.