Interní audit

View this page in: English

Odborníci oddělení interního auditu společnosti PwC pomohou vám a vašemu internímu auditu řešit rizika, kterým jsou firmy v dnešní době vystaveny, včetně rizik plynoucích z globalizace, vstupu na nové trhy a akvizic.

Naši odborníci na interní audit mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním širokého rozsahu služeb v oblastech zlepšování interních kontrol, řízení, posuzování a sledování rizik. Proto jsme schopni Vám pomoci nastavit interní audit jako efektivní funkci vaší společnosti odstraněním mnoha běžných problémů plynoucích zejména z neefektivního náboru odborníků a jejich zaměstnání. Taktéž zajišťujeme odborná školení zaměstnanců vašeho interního auditu v oblasti nových technologií a systémů.


Co vám můžeme nabídnout


Názory našich odborníků