Co je Česká inovace?

ČIN - Česká inovace o.p.s. je platforma, kterou založily firmy a subjekty, které chtějí podpořit inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost ČR. Česká inovace svými projekty přesvědčuje o tom, že inovace nejsou jen výsadou velkých firem s výzkumným a vývojovým zázemím, nýbrž neomezenou příležitostí uplatnit tvořivost a zajímavé nápady, a to pro malé a střední firmy, jednotlivce, akademickou sféru i veřejnou správu. PwC vnímá inovace jako základ úspěchu řady českých firem a institucí, snaží se proto podpořit úsilí, úspěch a inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost České republiky.


V rámci 3. ročníku Festivalu České inovace jsme prostřednictvím své expozice vybízeli zúčastněné k tomu, aby s námi sdíleli své nápady a tipy, jak se snaží podpořit inovace a rozvíjet kreativní myšlení ve své firmě, ve škole, ve své rodině či sami u sebe. Celkem jsme posbírali více než 80 nápadů, z nichž jsme do naší "Galerie nápadů a ČINů", kterou naleznete v přiložené PDF souboru, vybrali ty nejinspirativnější.

ČIN byla založena v roce 2011, PwC ČR patří mezi zakládající členy a je hlavním partnerem projektu. Mezi projekty ČIN patří soutěž Česká inovacekonference Festival inovací, na níž probíhá vyhlášení výsledků soutěže.
 

Více informací najdete na www.ceskainovace.czwww.pwc.com/innovation.