Shrnutí z desátého setkání členů platformy na téma „Corporate Intelligence“

Ve středu 26. září 2012 se ve známých prostorách PwC uskutečnilo další setkání členů platformy Fraud Forum. Pan Jaroslav Jakš, výkonný manažer Etiky a prevence podvodů v Československé obchodní bance, a paní Eva Krištofová, manažerka z oddělení forenzních služeb PwC, hovořili na téma Corporate Intelligence.

Shrnujeme nejdůležitější poznatky:

 

1. Efektivní boj s podvody

Eva Krištofová uvedla metody corporate intelligence, které lze využít nejen ke zefektivnění detekce a vyšetřování podvodného jednání, ale také při vstupu na nové trhy či pro posouzení rizik pro dobrou pověst společnosti. Možný střet zájmů u zaměstnanců, historie potenciálních obchodních partnerů, nesrovnalosti v obchodních transakcích – to vše jsou oblasti, kde včasné získání a analýza informací mohou uspořit nemalé prostředky. Současně byly ukázány typy informací, které lze získat o společnostech a fyzických osobách.

Jak jsme se mohli přesvědčit na příkladech, grafické znázornění informací může být mnohem srozumitelnější než jiné formy prezentace, zejména v komplikovaných případech s velkým množstvím analyzovaných zdrojů a dat. Užitečným pomocníkem jsou specializované softwarové nástroje.

Samotný software však není všelék. Nejprve je nutno informace získat, a to nejlépe z více zdrojů, aby se doplňovaly. Zároveň je potřeba informace odborně analyzovat, aby se odhalily klíčové vazby mezi nimi. Při nedostatečném zpracování dat může uniknout právě ta nejdůležitější informace. Naopak srozumitelně zpracovaná data očištěná od nerelevantních údajů mohou ihned zobrazit případný konflikt zájmů.

 

2. Význam informací

Pan Jaroslav Jakš hovořil nejprve o základních charakteristikách informací, o jejich typech a metodách sběru. Následovaly praktické zkušenosti z ČSOB včetně ukázek zjednodušených vizualizací skutečných případů organizovaného podvodného jednání namířeného proti bance.

Tyto praktické ukázky v druhé části Fraud Fora potvrdily poznatky z prvního příspěvku:

  • Informace je potřeba agregovat z více zdrojů, aby se vytvořil komplexní obrázek. Například propojením údajů z obchodního rejstříku s údaji o dispozičních oprávněních k účtům vznikne daleko přesnější přehled o skutečném provázání subjektů.
  • Při prezentaci informací je třeba vyhnout se zahlcení nevýznamnými údaji. Příliš informací ve vizualizaci nemusí znamenat lepší pochopení.

 

3. Diskuze

V následné diskuzi jsme se dotkli mnoha souvisejících témat, od role anonymních informačních linek při získávání prvotních informací (zavedení anonymních linek bylo jednoznačně vnímáno jako pozitivní prvek) až po podíl analytických metod na detekci podvodného jednání (shodně se zahraničními studiemi byl tento podíl odhadnut na cca 10%).

V samém závěru debaty byl zmíněn jeden důležitý poznatek - zpracování informací nezahrnuje pouze jejich prezentaci, ale jde o součást komplexního procesu case managementu. Tomuto tématu budeme nepochybně ještě věnovat pozornost v budoucnosti.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015:

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Více

Méně

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 151 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 18 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů.


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR