Finanční služby

View this page in: English

Význam odvětví finančních služeb pro hospodářství České republiky byl umocněn nedávnou celosvětovou finanční a hospodářskou krizí. Stabilita odvětví a jeho výkonnost významnou měrou přispěly k tomu, že dopady krize v České republice nebyly tak hluboké, jako v jiných zemích regionu. Dceřiné společnosti řady mezinárodních finančních skupin v České republice pomáhaly stabilizovat a zmírňovat nepříznivé trendy působící na mateřské společnosti v zahraničí.

Očekáváme, že odvětví finančních služeb se bude nadále dynamicky rozvíjet a významně přispěje k ozdravnému procesu českého hospodářství v nadcházejících letech.

Náš tým finančních služeb se skládá z odborníků na problematiku auditu, účetnictví, daní, podnikových financí, řízení rizik a forenzních služeb. Jeho členové jsou připraveni podporovat společnosti finančního sektoru v jejich dynamickém rozvoji. Specializuje se na poskytování služeb klientům v následujících odvětvích:


IPO Watch Europe

IPO Watch Europe je průzkum PwC, který každého čtvrt roku mapuje evropský trh primárních emisí.