Těžební průmysl

View this page in: EnglishTěžařským společnostem se v minulých letech úspěšně dařilo vydělávat na růstu cen komodit. Obrat v hospodářském vývoji, který mimo jiné způsobil prudký pokles tržní kapitalizace většiny největších těžařů, přiměl celé odvětví k razantnímu snižování nákladů. Současná hospodářská situace prověří zejména schopnost společností pružně kontrolovat náklady, míru zadlužení a efektivnost investic. Odvětví má však dobrou perspektivu a stávající situace dává i příležitosti k novým akvizicím a konsolidacím společností.


Aktuální problémy

 • Problematika trvalé udržitelnosti zdrojů
 • Regulace a dodržování předpisů
 • Bezpečnost dodávek, zvyšování cen energií a služeb v oblasti energetiky
 • Klimatické změny a ochrana životního prostředí
 • Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU-ETS)
 • Výzkum a aplikace nových technologií
 • Kontrola nákladů
 • Efektivnost investic
 • Struktura zdrojů
 • Zavedení spotřební daně z energie

 


Služby specifické pro toto odvětví

 • Zvyšování efektivity procesů a zlepšování výsledků
 • Transakce a konsolidace
 • Řízení finančního rizika
 • Nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců
 • Začlenění kroků souvisejících s ochranou životního prostředí a snížením vlivu klimatických změn do obchodní strategie společnosti
 • Zpracování a implementace strategie nakládání s emisními limity, emisními povolenkami a certifikáty
 • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Prověrka dodržování daňových předpisů
 • Regulace a dodržování zákonných předpisů
 • Audit účetních závěrek připravených v souladu s českými účetními standardy a účetních závěrek připravených v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS)
 • Kvalita a důvěryhodnost nefinančních informací
 • Oceňování a nakládání s emisními povolenkami
 • Podpora při získávání prostředků z fondů EU a ostatních veřejných rozpočtů