Těžební průmysl

View this page in: English
Těžební průmysl - header


Česká republika, jakožto člen EU, na jedné straně přebírá závazky vyplývající z klimaticko-energetického balíčku a na druhé straně hledá optimální dlouhodobé řešení svého energetického mixu.

V nejbližších letech čeká Česko rozhodování o významných otázkách týkajících se dlouhodobého nastavení energetiky, jako například nahrazení odstavovaných uhelných elektráren na pozadí zásob domácího uhlí, rozvoj jaderné energetiky a efektivní integrace obnovitelných zdrojů s ohledem na historicky nejnižší ceny klíčových komodit – elektřiny, plynu, ropy a uhlí.

Tyto změny jsou ze strany evropských i domácích zákonodárců a regulátorů podporovány předpisy a zákony, které vymezují funkční rámec energetiky. Dynamika změn se ve srovnání s předchozí dekádou mnohonásobně zrychlila a energetické podniky čelící transformaci mají v současnosti velmi náročnou úlohu.

 

Aktuální problémy

  • Historicky nejnižší ceny komodit
  • Regulace a dodržování předpisů
  • Klimatické změny a ochrana životního prostředí
  • Výzkum a aplikace nových technologií
  • Bezpečnost dodávek, zvyšování cen energií a služeb v oblasti energetiky

 

 Specifické služby pro toto odvětví

  • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
  • Regulace a dodržování zákonných předpisů
  • Zvyšování efektivity procesů a zlepšování výsledků
  • Poradenství při zajišťování cen komodit
  • Nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců