Energetika

View this page in: English

Energetika

V rámci probíhajícího procesu harmonizace uvedla Česká republika své standardy v sektoru energetiky do souladu se standardy EU. V Česku také probíhá diskuze o snížení závislosti na pevných palivech jako primárním zdroji energie. Energetický regulační úřad, který začal fungovat v roce 2001, má odpovědnost za určování cen přenosu/distribuce energií a za vytvoření rámce pro přístup třetích stran do elektrické rozvodné sítě. Tlak na liberalizaci odvětví a oddělení vertikálně integrovaných firem proběhl zejména v oblasti elektrárenství. Diskuze o udržitelném rozvoji a geopolitické vlivy tlačí na zvyšování účinnosti energetických procesů. S tím souvisí snaha o využívání alternativních zdrojů energie, která u nás navazuje na tradici malých vodních elektráren. Spolu se solární a větrnou energií a s využitím biomasy vytváří tyto zdroje možnosti růstu.


Aktuální problémy

 • Změna klimatu a ochrana životního prostředí
 • Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU-ETS)
 • Bezpečnost dodávek
 • Regulace a dodržování předpisů
 • Alternativní zdroje
 • Uvolnění trhu a obchodu s komoditou
 • Problematika trvalé udržitelnosti zdrojů

 


Služby specifické pro toto odvětví

 • Oceňování komoditních derivátů 
 • Financování projektů a partnerství veřejného a soukromého sektoru
 • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Kvalita a důvěryhodnost nefinančních informací
 • Zvyšování efektivity procesů a zlepšování výsledků
 • Transakce a konsolidace 
 • Řízení finančního a politického rizika
 • Nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců
 • Zpracování a implementace strategie nakládání s emisními limity, emisními povolenkami a certifikáty
 • Zajištění výnosů ze služeb a maximalizace ziskovosti
 • Prověrka dodržování daňových předpisů
 • Regulace a dodržování zákonných předpisů
 • Audit účetních závěrek připravených v souladu s českými účetními standardy a účetních závěrek připravených v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS)