Energetika

View this page in: English
Energetika - header


Česká republika, jakožto člen EU, na jedné straně přebírá závazky vyplývající z klimaticko-energetického balíčku a na druhé straně hledá optimální dlouhodobé řešení svého energetického mixu.

V nejbližších letech čeká Česko rozhodování o významných otázkách, týkajících se dlouhodobého nastavení energetiky, jako například nahrazení odstavovaných uhelných elektráren na pozadí zásob domácího uhlí, rozvoj jaderné energetiky a efektivní integrace obnovitelných a decentralizovaných zdrojů s ohledem na historicky nejnižší ceny klíčových komodit – elektřiny, plynu, ropy a uhlí.

Tyto změny jsou ze strany evropských i domácích zákonodárců a regulátorů podporovány předpisy a zákony, které vymezují funkční rámec energetiky. Dynamika změn se ve srovnání s předchozí dekádou mnohonásobně zrychlila a energetické podniky čelící transformaci mají v současnosti velmi náročnou úlohu.

 

Aktuální problémy

 • Dlouhodobé řešení energetického mixu
 • Rozvoj a integrace decentralizovaných energetických řešení
 • Integrace a propojování energetických trhů
 • Změna klimatu, ochrana životního prostředí a energetická účinnost
 • Regulace a dodržování předpisů mj. ENTSO-E a ENTSO-G

 

Specifické služby pro toto odvětví

Účetní, finanční a daňové služby:

 • Oceňování komoditních derivátů
 • Transakce a konsolidace
 • Financial services – non-cash payment system and communication with banks
 • Zajištění výnosů ze služeb a maximalizace ziskovosti
 • Audit účetních závěrek připravených v souladu s českými účetními standardy i mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS)
 • Prověrka dodržování daňových předpisů

Poradenské služby:

 • Strategické nastavení udržování stávajícího portfolia produktů a rozvoj nových, zejména nekomoditních služeb
 • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Zvyšování efektivity procesů a zlepšování výsledků
 • Nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců