Distribuční sítě

View this page in: English
Distribuční sítě - header


Distribuční sítě se neustále vyvíjejí a reagují na vývoj energetiky. Společnosti zabývající se logistikou komodit jako je elektřina, voda, plyn nebo teplo vyžadují rychlé a efektivní řízení. Geografická poloha a začlenění do energetického rámce EU činí z České republiky nejdůležitější přenosový uzel ve střední Evropě. Distributoři se tak potýkají nejen s nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, ale i s nutností obnovy a rozvoje infrastruktury.

V budoucnosti budou muset společnosti pružně reagovat nejen na vývoj makroekonomických ukazatelů, ale i na výsledky politicko-ekonomických diskuzí o podobě distribučních sítí v Evropě.

 

Aktuální problémy

  • Decentralizace energetiky
  • Rozvoj a modernizace přenosových a distribučních soustav
  • Regulace a dodržování zákonných předpisů, implementace evropských nařízení
  • Tlak EU na liberalizaci obchodu s energiemi
  • Geopolitické vlivy na energetickou stabilitu

 

Specifické služby pro toto odvětví

  • Regulatorní a tržní poradenství
  • Management uznatelnosti nákladů a jejich alokace s ohledem na kvalitu a důvěryhodnost nefinančních informací
  • Identifikace interních procesů a jejich vyčleňování - outsourcing
  • Nastavení strategie udržitelnosti stávajícího portfolia produktů a rozvoj nových, zejména nekomoditních služeb