Distribuční sítě

View this page in: English

Distribuční sítě

Distribuční sítě jsou složité systémy, které se neustále vyvíjejí. Společnosti zabývající se logistikou komodit jako elektřina, voda, plyn nebo teplo vyžadují rychlé a efektivní řízení. Geografická poloha a začlenění do energetického rámce EU činí z České republiky nejdůležitější přenosový uzel ve střední Evropě. Distributoři se tak potýkají nejen s nerovnováhami mezi nabídkou a poptávkou, ale i s nutností obnovy a rozvoje infrastruktury. V budoucnosti budou muset společnosti pružně reagovat nejen na vývoj makroekonomických ukazatelů, ale i na výsledky politicko-ekonomických diskuzí o podobě distribučních sítí v Evropě.


Aktuální problémy

  • Rozvoj a modernizace přenosových soustav
  • Geopolitické vlivy na energetickou stabilitu
  • Tlak EU na liberalizaci obchodu s energiemi
  • Mezinárodní spolupráce při vytváření jednotné distribuční sítě EU
  • Regulace


Služby specifické pro toto odvětví 

  • Uznatelnost nákladů a jejich alokace
  • Kvalita a důvěryhodnost nefinančních informací
  • Identifikace interních procesů a jejich vyčleňování - outsourcing
  • Optimalizace klíčových kontrolních procesů např. proces nákupu
  • Nastavení souladu společnosti s OECD požadavky na "Corporate Governance"